01. Září
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 8:00. Vstupní testování studentů 2. a vyšších ročníků (sekunda a vyšší) proběhne s třídními vyučujícími v kmenových učebnách - blíže na webové nástěnce. Informace pro nastupující 1. ročníky a primu: během zahájení školního roku si Vás...

01. Září
VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ a pravidla...
(dle Mimořádného opatření Min. zdravotnictví z 16. 8. 2021 a doporučení MŠMT ze 17. 8. 2021) Následující informace naleznete také v souboru ke stažení na webové nástěnce školy (sekce Studenti a rodiče / Nástěnka). Tamtéž jsou rovněž vyvěšena podrobná hygienická opatření pro prezenční výuku odp...

31. Srpen
Návrat z dovolené v zahraničí
Vážení rodiče, zákonní zástupci, v případě, že se Váš syn/dcera vrátí před zahájením školní výuky během předcházejících 14 dnů z dovolené v zahraničí (tedy od 18. 8. včetně do 1. 9. 2021), je nutné mít splněné všechny povinnosti dle platných opatření (test, ochranná lhůta atd.). Na základě Ochr...

24. Srpen
Zemřela paní Alena Treybalová
30. Červen
Rozloučení se školním rokem

29. Červen
Úřední hodiny o prázdninách
Kancelář školy bude v provozu každé pondělí od 8:00 do 13:00. Kromě běžných administrativních úkonů si také můžete zakoupit almanach ke 100. výročí gymnázia - cena 300 Kč.

24. Červen
Dějepisný úspěch v celostátn...
22. Červen
"Dofáci" na expedici
21. Červen
Soutěž na obálku ročenky
19. Červen
100 let Gymnázia Strakonice ...
18. Červen
Pozvánka na oslavy 100. výro...
18. Červen
Almanach Gymnázia Strakonice


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice