Realizované projekty

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (Národní plán obnovy)

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. - Blíže zde:

 

„Kde budu doma“ – mezinárodní vzdělávací projekt

V letech 2016 - 2018 realizovali studenti Gymnázia Strakonice mezinárodní vzdělávací projekt s názvem "Kde budu doma" ve spolupráci s Gymnáziem Janka Jesenského v Bánovcích nad Bebravou s cílem zmapovat univerzitní dráhu absolventů obou škol a poskytnout lepší zpětnou vazbu týkající se výběru vysoké školy.
Více informací zde.

 

Učíme se hlavou – srdcem – rukama

Spolupráce se ZŠ FLČ Strakonice.
Více informací zde.

 

Tematický projektový týden (červen 2023)

V posledním vyučovacím týdnu školního roku 2022/2023 proběhl s finanční podporou Operačního programu Jan Amos Komenský (Podpora inovativního vzdělávání na Gymnáziu Strakonice, č. výzvy 02_22_003 - Šablony pro SŠ a VOŠ I) tematický projektový týden zaměřený na mezipředmětové exkurzní a badatelské vyučování v terénu. Jednotliví vyučující se studenty nejprve připravili plán vlastní projektové výuky, jejíž cíle podle zvolených témat posléze splnili v terénu. Níže jsou ukázky jejich badatelských výstupů:

Třída PRIMA - "Z perspektivy dravců" (Hluboká, ZOO Ohrada a okolí) - pozorování života dravců, ptáků, savců a dalších; biologie, ekologie, zeměpis - shrnující prezentace zde

Třída SEKUNDA - "Český kras a Sv. Jan pod Skalou" (Koněpruské jeskyně, CHKO Český Kras, klášter Sv. Jan pod Skalou) - komentovaná prohlídka s geologem, nákresy jeskyně, zkoumání zkamenělin, život mnichů; zeměpis, geologie, ekologie, VV, dějepis - ukázka pracovních listů zde  - prezentace o krasových jevech zde

Třída TERCIE - "Moderní bojové hry jako tělocvik" (Táborsko) - paintball a lasergame, návštěva Kozího Hrádku a rozhledny Hýlačka; tělesná výchova, bezpečnost, zeměpis, dějepis - odkaz na výstupní video zde, odkaz na webový výstup zde, odkaz na kvíz zde

Třída KVARTA - "Voda a statistika" (Orlická přehrada, Otava) - prohlídka vodní elektrárny, měření hladiny a teploty vody, pozorování vodního ptactva, nácvik první pomoci; zeměpis, fyzika, informatika, biologie, ochrana zdraví; odkaz na shrnující prezentaci zde

Třída KVINTA - "Za technikou a zoologií" (Techmánie a ZOO Plzeň) - interaktivní exkurze s pracovními listy v Techmanii, návštěva ZOO Plzeň s pozorováním živočišných druhů v zoologickcých podmínkách; fyzika, chemie, biologie - zoologie; shrnující prezentace s ukázkami pracovních listů zde

Třída 1.A - "Hluboká do hloubky" (ZOO Ohrada, zámek Hluboká a Hlubocko) - mezipředmětová exkurze zaměřená s komentovanou prohlídkou ZOO, zákulisí ZOO, rozšíření o ochranu živočišných druhů, prohlídka zámku a pohybové dovednosti (lanový park), dějepis, zeměpis, biologie, ekologie, IT dovednosti, tělesná výchova, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika; odkaz na videoklip zde

Třída 1.B - "Botanika a historie západních Čech" (Botanická zahrada Plzeň, Bečov nad Teplou, Karlovy Vary) - exkurzní vyučování zaměřené na botanické druhy, zámek Bečov nad Teplou (relikviář sv. Maura) a současnost Karlových Varů; odkaz na shrnující prezentaci zde

Třída 1.C - "Karel IV. mezi Šumavou a Prahou" (Zlatá stezka u Kašperských Hor, hrad Kašperk, Praha - Karlův most, katedrála sv. Víta) - exkurzní vyučování, příprava pracovních listů, širší historické, geografické a kulturní souvislosti; odkaz na shrnující prezentaci s pracovními listy zde

Třída SEXTA - "Krajina Otavy" - krajinný ráz, fauna, flóra a památky v okolí středního toku řeky Otavy; terénní pozorování a výuka se zaměřením na ekologii vodní turistiky, zeměpis, biologie, ekologie, dějepis, tělesná výchova; odkaz na výstupní prezentaci s QR kódem zde

Třída 2.A - "Voda, botanika i historie Sušicka" (Sušice a povodí horního toku Otavy) - exkurzní vyučování zaměřené a geografii, ekologii vodního toku, botaniku (online herbář) a historii - připomenutí osobnosti Karla Klostermanna (100. výročí jeho úmrtí) - ukázky projektových výstupů zde:

Třída 2.B - "Po stopách významných osobností našeho regionu" (Strakonice, Tábor, Třeboň) - exkurzní vyučování zaměřené na život, význam, a odkaz Františka Ladislava Čelakovského, Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Jiřího Hrzána a Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan; z pohledu dějin architektury a výtvarného umění studenti studovali sochy osobností a také Schwarzenberskou hrobku u Třeboně; odkaz na ukázky pracovních listů zde: odkaz na video-dokument zde

Třída 2.C - "Ekologie vodní turistiky na Otavě" (Řežabinec, Otava, Střelské Hoštice) - pozorování vzácných druhů, praktické ukázky a nácvik plavby, táboření; tělesná výchova, biologie, ochrana přírody, zeměpis, dějepis (Muzeum voroplavby ve Střelských Hošticích) - odkaz na shrnující prezentaci zde, odkaz na video-průvodce eko-vodní turistikou zde

Třída SEPTIMA a 3.B - "Přírodní a kulturní bohatství Slovinska, Salcburk" - geograficko-biologická exkurze ve Slovinsku (parky a přírodní rezervace), Salcburk - exkurzní vyučování v německém jazyce - architektura, historie a kultura; studenti se prostřednictvím tematizovaných pracovních listů a prezentací seznámili s nejvýznamnějšími památkami lokalit (Zelenec, Bled, Slap Savica, NP Triglav, Vogel, Alpy - přejezd, Piran, Lipice, Salcburg); ukázka výstupních prezentací zde; ukázka pracovních listů k exkurznímu vyučování v Salcburgu v NJ zde

Třída 3.A - "Hmyz v okolí Otavy od Sušice po Strakonice" - biologicky zaměřený projekt věnovaný entomologii - sběr, identifikace a popis několika desítek druhů hmyzu, které tvoří důležitou součást vodního ekosystému vybraného úseku řeky Otavy; biologie, entomologie, ekologie, zeměpis; specializovaná výstupní prezentace zde

Třída 3.C - "Liberec - za historií, botanikou a zoologií" - exkurzní vyučování v Botanické zahradě a ZOO Liberec, historie a kultura Liberce a okolí; biologie, ekologie, dějepis, zeměpis; studenti připravili a vypracovali tematické pracovní listy a prezentace - ukázky zde

*Maturitní ročníky se již projektového týdne nezúčastnily, jelikož po úspěšném završení studia absolventi skládali přijímačky na vysoké školy.