25. Září
Veletrh vysokých škol pro 3....

20. Září
Volby do školské rady
Vážení rodiče, zákonní zástupci, připravujeme volby zástupců do nového složení školské rady gymnázia na tříleté funkční období od listopadu 2023. Za rodiče nezletilých žáků zasedají ve školské radě dva zástupci (blíže o školské radě zde).  V případě zájmu o nominaci do voleb, kter...

18. Září
Info – „cyklisťák“ 3.A a 3.B

18. Září
Třídní schůzky pro primu a p...
V pondělí 18. 9. proběhnou třídní schůzky - pouze pro primu a první ročníky - od 16:00 v kmenových učebnách tříd. Obsahem budou zejména praktické informace ke studiu a provozu školy. Ostatní vyučující budou k individuálním konzultacím přítomni až o podzimních třídních schůzkách 27...

18. Září
Simulace zasedání Rady bezpe...
17. Září
Exkurze do Švýcarska
16. Září
Rapidový šachový turnaj
11. Září
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SPŘÁTELENÉ...

04. Září
Zahájení školního roku
Vážení rodiče, nastupující studenti a žáci gymnázia, Níže jsou základní informace k zahájení školního roku 2023/2024: - schůzky před zahájením školního roku nepořádáme - nástup v pondělí 4. září 2023 v 8:00 na nádvoří školy (před hlavním vchodem), zde vám představíme třídní učitele, kteř...

04. Září
Rok v USA zdarma - americké ...

03. Červenec
Úřední hodiny o prázdninách ...
Úřední hodiny kanceláře školy v čase prázdnin jsou každé pondělí, kromě 31. července a 7. srpna, v čase 8:00 až 13:00.

30. Červen
Závěr školního roku 2022/2023


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice