06. Říjen
Moderní volnočasová kolekce ...
28. Září
PUK zazpívá na koncertu o pouti

27. Září
Ředitelské volno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, ředitelské volno na pondělí 27. 9. 2021. Školní ...

20. Září
Info – „cyklisťák“ 3.A + 3.C
18. Září
DARUJ SRDCE!
08. Září
30leté partnerství s družebn...

06. Září
Testování v pondělí 6. 9. od...
Třídy 2.O, 3.O, 4.O, 5.O, 1.C, 6.O, 2.C, 7.O, 3.A, 3.B, 4.C se otestují v 7:45 před začátkem 1. vyučovací hodiny v učebně podle rozvrhu výuky. Po dokončení testování pokračujete výukou. V případě očkování nebo platné ochranné lhůty od prodělání Covid-19 (180 dní od pozitivního ...

02. Září
Bývalým studentům (prodej uč...
Milí bývalí studenti gymnázia, pokud budete chtít přijít do budovy školy od 2. 9. 2021 za účelem prodeje učebnic, lze tak učinit pouze při dodržení platných hyg. opatření = respirátor (FFP2 /KN 95) nasazený po celou dobu ve vnitřních prostorech (jste "třetí osobou"), dezinfekce rukou hned u vc...

01. Září
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 8:00. Vstupní testování studentů 2. a vyšších ročníků (sekunda a vyšší) proběhne s třídními vyučujícími v kmenových učebnách - blíže na webové nástěnce. Informace pro nastupující 1. ročníky a primu: během zahájení školního roku si Vás...

01. Září
VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ a pravidla...
(dle Mimořádného opatření Min. zdravotnictví z 16. 8. 2021 a doporučení MŠMT ze 17. 8. 2021) Následující informace naleznete také v souboru ke stažení na webové nástěnce školy (sekce Studenti a rodiče / Nástěnka). Tamtéž jsou rovněž vyvěšena podrobná hygienická opatření pro prezenční výuku odp...

31. Srpen
Návrat z dovolené v zahraničí
Vážení rodiče, zákonní zástupci, v případě, že se Váš syn/dcera vrátí před zahájením školní výuky během předcházejících 14 dnů z dovolené v zahraničí (tedy od 18. 8. včetně do 1. 9. 2021), je nutné mít splněné všechny povinnosti dle platných opatření (test, ochranná lhůta atd.). Na základě Ochr...

24. Srpen
Zemřela paní Alena Treybalová


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice