Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Ing. Dagmar Matějková
Telefon: 383 334 473 nebo 731 174 942
E-mail: jidelna@gymstr.cz


*UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY:

Poslední přihlášky a odhlášky v tomto školním roce se přijímají v pondělí 24.6.2024

V pátek 28.6. se obědy vydávají od 9,00 do 12,30.


Ceny stravného:

Školní jídelna přijímá cizí strávníky. Stravu lze odnášet v jídlonosičích nebo konzumovat ve školní jídelně. Stravné se platí předem do 28. dne na nový měsíc. Způsob úhrady je inkasem z účtu nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Výdejní doba

11:10 – 11:30 cizí strávníci
11:35 – 12:00 studenti školy
12:00 – 12:20 cizí strávníci
12:25 – 13:00 studenti školy
13:00 – 13:15 cizí strávníci
13:15 – 13:30 studenti školy

* Výdej obědů v době prázdnin od 21. 8. 2023 v čase 11:10 až 13:00.

Přihlašování

Přihlašování a odhlašování je možné přes aplikaci iCanteen. Pro přístup k ní můžete použít odkaz v záhlaví těchto stránek nebo následující adresu https://strav.nasejidelna.cz/0229/faces/login.jsp.

Jídelní lístek naleznete zde: https://strav.nasejidelna.cz/0229/faces/login.jsp.

Odkazy

Přihláška ke stravování ve školní jídelně
Vnitřní řád školní jídelny
Napsali o nás: časopis Reflex 1/2008 - Robi s cizrnou

Ostatní informace

Aktuální obsah alergenů v jednotlivých pokrmech na požádání upřesní vedoucí ŠJ v kanceláři nebo vedoucí kuchařka u výdeje. Jídelní lístek naleznete také na „U:\jidelna“. Žádáme strávníky o včasné přihlašování bezmasých chodů - do 13:30 hod. je z důvodu zásobování nejpozdější možný čas objednávky na následující den.