Prohlídka školy

Gymnázium Strakonice je od školního roku 2019-2020 bezbariérovou školou. Žáci i návštěvníci školy (např. externí strávníci školní jídelny) mohou využívat tři speciální výtahy propojující všechna podlaží pavilonů. Vstup do suterénu pavilonu U2 je vybaven mechanickou plošinou. O dokončení bezbariérové úpravy informovala také Strakonická televize ve svém vysílání (20. 1. 2020):  https://www.youtube.com/watch?v=icIYME1Xodc

Orientační systém

Schéma jednotlivých pavilonů – rozmístění tříd, kabinetů, kanceláří a dalších prostor naleznete zde.

Virtuální prohlídka školy

Školní klub

Školní klub je moderní multifunkční prostor v přízemí pavilonu U4 zhruba pod školní jídelnou. Je vybaven pódiem vhodným pro dramatická představení či besedy, kvalitním ozvučovacím systémem, projektorem, programovatelnou osvětlovací soupravou, zatahovací oponou, praktickými sedátky a v neposlední řadě úložnými prostory skýtajícími zázemí pro různé aktivity (školní divadlo, sbor a jiné). V prostoru klubu nechybí ani dvě volně přístupná piana sloužící k občerstvení hudebně nadaných žáků. Klub je pravidelně využíván ke vzdělávacím i zájmovým aktivitám, tvoří zázemí početného pěveckého sboru, v poledních volných hodinách je přístupný všem studentům a v odpoledních a podvečerních hodinách také k pronajmutí veřejnosti (jóga, rytmická cvičení, trampolíny apod.). Aktuální rozvrh místnosti školního klubu nalzenete zde.