Investiční projekty

Podpora rozvoje dovedností žáků a učitelů

Od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 je Gymnázium Strakonice realizátorem projektu Podpora rozvoje dovedností žáků a učitelů spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt se soustředí na personální podporu, rozvoj extrakurikulárních aktivit, rozvoj ICT nebo spolupráci s rodiči a veřejností.
Více informací zde

Polytechnické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

Gymnázium Strakonice je příjemcem grantové podpory Nadace ČEZ sloužící k rozvoji polytechnického vzdělávání.
Více informací zde.

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad realizovalo Gymnázium Strakonice projekt zaměřený na modernizaci technologického vybavení laboratoří a učeben biologie, fyziky a chemie.
Více informací zde.