Přijímací řízení

Případné dotazy pište na zastupce@gymstr.cz


Přijímací zkoušky nanečisto

Seznam došlých přihlášek (seznam bude průběžně aktualizován - poslední aktualizace 31. 1.)

Termín:       středa 1. 2. 2023

Kde:           Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

Testy CERMAT:   matematika (70 minut) a český jazyk (60 minut)

Čas zahájení: 14 hod.

Ukončení:   předběžně 16:45 - 17 hod.

Přihláška:   elektronický formulář k přihlášení zde - přihlášky nejpozději v pondělí 30. 1. 2023                          

Cena: 300 Kč, platba na účet 4093380257/0100, příp. v hotovosti 1. 2. 2023 před zkouškami
platba na účet: variabilní symbol: 9; do poznámky pro příjemce: jméno a příjmení účastníka testu.

Psací potřeby: povolená pouze propiska (černá nebo modrá, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná a nesmí psát slabě) a rýsovací potřeby na matematiku.

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod zvoleným kódem (šestiznakový kód uchazeče – písmena, číslice – zvolí si uchazeč při přihlašování).

Upozornění: Testy nanečisto z Čj a M od CERMATu budou na všech gymnáziích stejné, tzn., že pokud si uchazeči zvolí příjímací zkoušky nanečisto na více gymnáziích, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy

Opravené záznamové archy a testové sešity z obou předmětů si mohou účastníci testů (nebo jejich zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech po zveřejnění výsledků v době od 7 do 15 hodin (je nutné znát registrační kód).

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek). Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod zvoleným registračním kódem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.


 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2022/2023:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!)

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz
SCIO – online test zdarma
Jednotné zkušební schéma (určuje MŠMT)

 

Zápisový lístek – přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023:


Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek - podle Vámi zvoleného kódu můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky (Cermat) i upřesňující školní pozvánky budou odeslány na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud Vám některá pozvánka nedorazila, pište na zastupce@gymstr.cz

Výsledky přijímacího řízení      

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy v ...  bude upřesněno od 7:30 do 16 hodin, současně lze podat žádost o odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 16 hodin, v pátek do 15 hodin.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost laskavě oznámili telefonicky nebo mailem (zastupce@gymstr.cz). Děkujeme.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání  

Návratka - el. formulář
Návratka + informační dopis pro přijaté uchazeče - word   (Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz)


Přihláška ke stravování

Rozdělení 1. ročníků do tříd


Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek - podle Vámi zvoleného kódu můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky (Cermat) i upřesňující školní pozvánky budou odeslány na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud Vám některá pozvánka nedorazila, pište na zastupce@gymstr.cz

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy v ...  bude upřesněno  od 7:30 do 16 hodin, současně lze podat žádost o odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 16 hodin, v pátek do 15 hodin.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost laskavě oznámili telefonicky nebo mailem (zastupce@gymstr.cz). Děkujeme.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání 

Informační dopis pro přijaté uchazeče

Přihláška ke stravování