Přijímací řízení

Aktuální sdělení Ministerstva školství k přijímacím zkouškám v letošním školním roce zde:


Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky - čtyřleté studium

Výsledky - osmileté studium

Opravené záznamové archy i testové sešity si můžete vyzvednout v kanceláři školy od pondělí 10. února (7-15:30 hod.) - je nutno znát kód žáka


Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2020/2021:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

Harmonogram přijímacího řízení

Termín doručení přihlášky: nejpozději 1. března 2020.

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!)
Termín doručení: nejpozději 1. března 2020

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz
SCIO – online test zdarma
Jednotné zkušební schéma (MŠMT 2020)

Zápisový lístek – přijatí uchazeči

Vzor zápisového lístku (originál zápisového lístku vydává ZŠ)

Nepřijatí uchazeči

Přijímací řízení v roce 2020

Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek: 14. a 15. dubna 2020

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají). Rozhodnutí o nepřijetí jsou odesílána poštou. Zápisový lístek a odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin.

Vzor odvolání - podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné
Návratka + informační dopis
Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz

 

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek: 16. a 17. dubna 2020

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají). Rozhodnutí o nepřijetí jsou odesílána poštou. Zápisový lístek a odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin.

Vzor odvolání -podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné
Informační dopis