Přijímací řízení

online burza škol - 12. až 14. ledna 2021


 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

 

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2021/2022:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!)

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz
SCIO – online test zdarma
Jednotné zkušební schéma (určuje MŠMT)

 

Zápisový lístek – přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 


Přijímací řízení v roce 2020

 

Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek (vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 232/2020 Sb.):

                                                   - uchazeči, kteří mají Gymnázium Strakonice na přihlášce jako první v pořadí:
                                                                           4. června 2020 testy z jazyků
(Aj + Nj) - pomocné kritérium (viz kritéria přijetí)
                                                                           8. června 2020 jednotná přijímací zkouška Cermat na Gymnáziu Strakonice
                                                   - uchazeči, kteří mají Gymnázium Strakonice na přihlášce jako druhé v pořadí:
                                                                           5. června 2020 testy z jazyků
(Aj + Nj) - pomocné kritérium (viz kritéria přijetí)
                                                                           (8. června 2020 jednotná přijímací zkouška Cermat na jiné škole)

Při vstupu do budovy musí každý uchazeč odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění

 

Vzory pozvánky k přijímacím zkouškám

Uchazeč, který uvedl na přihlášce Gymnázium Strakonice na 1. místě - pozvánka školní + pozvánka Cermat 1. strana, pozvánka Cermat 2. strana
Uchazeč, který uvedl na přihlášce Gymnázium Strakonice na 2. místě - pozvánka školní
Jmenovité pozvánky odesíláme poštou.

 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy v úterý 16. 6. od 7 do 16 hodin, současně lze podat žádost o nové rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí jsou odesílána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o nové rozhodnutí (odvolání) lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin.

Žádost o nové rozhodnutí
Návratka + informační dopis  Přihláška ke stravování
Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz

 

 

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek (vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 232/2020 Sb.):

                                                 - uchazeči, kteří mají Gymnázium Strakonice na přihlášce jako první v pořadí:
                                                                           4. června 2020 test z anglického jazyka
- pomocné kritérium (viz kritéria přijetí)
                                                                           9. června 2020 jednotná přijímací zkouška Cermat na Gymnáziu Strakonice
                                                 - uchazeči, kteří mají Gymnázium Strakonice na přihlášce jako druhé v pořadí:
                                                                           5. června 2020 test z anglického jazyka
- pomocné kritérium (viz kritéria přijetí)
                                                                           (9. června 2020 jednotná přijímací zkouška Cermat na jiné škole)

Při vstupu do budovy musí každý uchazeč odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění

Vzory pozvánky k přijímacím zkouškám

Uchazeč, který uvedl na přihlášce Gymnázium Strakonice na 1. místě - pozvánka školní + pozvánka Cermat 1. strana, pozvánka Cermat 2. strana
Uchazeč, který uvedl na přihlášce Gymnázium Strakonice na 2. místě - pozvánka školní
Jmenovité pozvánky odesíláme poštou.

 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy ve středu 17. 6. od 7 do 16 hodin, současně lze podat žádost o nové rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí jsou odesílána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o nové rozhodnutí (odvolání) lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin.

Žádost o nové rozhodnutí
Informační dopis   Přihláška ke stravování