Přijímací řízení

výsledky budou zveřejněny ve středu 15. května

Případné dotazy pište na zastupce@gymstr.cz (RNDr. Milena Pavlíková)

Zasílání dodatečných materiálů (prospěch, olympiády,...) - Dipsy nebo mail zastupce@gymstr.cz (RNDr. Milena Pavlíková) - potvrzujeme mailem zpět přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách Cermatu a na stránkách www.prihlaskynastredni.cz

TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z JAZYKA - STŘEDA 3. DUBNA - pozvánky odeslány 19. 3. na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce (více níže + vzor)


Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Prezentace ze dne otevřených dveří


Přijímací zkoušky nanečisto

výsledky přijímacích zkoušek nanečisto - čtyřleté studium (z 9. třídy)

výsledky přijímacích zkoušek nanečisto - osmileté studium (z 5. třídy)

opravevé záznamové archy je možno vyzvednout v kanceláři školy od 7 do 16 hodin (v pátek do 15 hodin)


Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2022/2023:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (bude nový formulář)

 

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz a na www.prihlaskynastredni.cz
Jednotné zkušební schéma (určuje MŠMT)

 


Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek  (aktualizace 22. 2.) - můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky - podle formy podání přihlášky:
registrační kód přidělený systémem DIPSY - přihláška podana prostřednictvím informačního systému nebo v podobě výpisu z informačního systému nebo
kód zvolený uchazečem (6 znaků - písmena, číslice - zapište nahoru na přihlášku) - na tiskopisu podaném poštou nebo odevzdaném osobně v sekretariátu školy

Termín školní přijímací zkoušky z anglického a německého jazyka - středa 3. dubna 2024 14:15-15 hod.; náhradní termín  středa 10. dubna 2024 14:15-15 hod. (pro uchazeče, kteří se nebudou moci dostavit 3. dubna pro kolizi školní přijímací zkoušky na jiné škole nebo z důvodu nemoci - nutno řádně omluvit a doložit).

Vzor pozvánky (školní)  - pozvánky byly odeslány 19. 3. na mail zákonného zástupce z přihlášky
vzor pozvánky Cermat - pozvánky byly odeslány 22. 3. elektronicky z Dipsy (elektronické přihlášky) a 24. 3. na mail zákonného zástupce z přihlášky (papírové a hybridní přihlášky)
Současně byly odeslány pozvánky na pohovor na 3. 4. pro uchazeče, kteří požádali o prominutí zkoušky z českého jazyka

Výsledky přijímacího řízení

Informační dopis pro přijaté uchazečeNávratka - el. formulář

Přihláška ke stravování

 


Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek  (aktualizace 22. 2.) - můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky - podle formy podání přihlášky:
registrační kód přidělený systémem DIPSY - přihláška podana prostřednictvím informačního systému nebo v podobě výpisu z informačního systému nebo
kód zvolený uchazečem (6 znaků - písmena, číslice - zapište nahoru na přihlášku) - na tiskopisu podaném poštou nebo odevzdaném osobně v sekretariátu školy

Termín školní přijímací zkoušky z anglického  jazyka - středa 3. dubna 2024 14:15-14:45 hod.; náhradní termín  středa 10. dubna 2024 14:15-14:45 hod. (pro uchazeče, kteří se nebudou moci dostavit 3. dubna pro kolizi školní přijímací zkoušky na jiné škole nebo z důvodu nemoci - nutno řádně omluvit a doložit).

Vzor pozvánky (školní)  - pozvánky byly odeslány 19. 3. na mail zákonného zástupce z přihlášky
vzor pozvánky Cermat - pozvánky byly odeslány 22. 3. elektronicky z Dipsy (elektronické přihlášky) a 24. 3. na mail zákonného zástupce z přihlášky (papírové a hybridní přihlášky)
Současně byly odeslány pozvánky na pohovor na 3. 4. pro uchazeče, kteří požádali o prominutí zkoušky z českého jazyka

Výsledky přijímacího řízení

Informační dopis pro přijaté uchazeče

Přihláška ke stravování