Přijímací řízení

Případné dotazy pište na zastupce@gymstr.cz (RNDr. Milena Pavlíková)


Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Prezentace ze dne otevřených dveří

 


Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2022/2023:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!)

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz
SCIO – online test zdarma
Jednotné zkušební schéma (určuje MŠMT)

 

Zápisový lístek – přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023:


Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Přijímací řízení pro čtyřleté studium bylo již uzavřeno, včetně odvolacího řízení, z důvodu naplnění kapacity.

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek (aktualizace 1. 3.) - podle Vámi zvoleného kódu (viz kód uchazeče výše) můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky (Cermat) i upřesňující školní pozvánky byly odeslány 21. 3. 2023 na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud Vám některá pozvánka nedorazila, pište na zastupce@gymstr.cz

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy v úterý 2. 5. a ve středu 3. 5. 2023 od 7:30 do 16 hodin, současně lze podat žádost o odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:30 hodin, v pátek do 15 hodin.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost laskavě oznámili telefonicky nebo mailem (zastupce@gymstr.cz). Děkujeme.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání   (aktualizace 16. 6.) - přijímací řízení stále není ukončeno, odvolání jsou řešena průběžně


Informační dopis pro přijaté uchazečeNávratka - el. formulář

Přihláška ke stravování

 


Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Přijímací řízení pro osmileté studium bylo již uzavřeno, včetně odvolacího řízení, z důvodu naplnění kapacity.

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek (aktualizace 7. 3.) - podle Vámi zvoleného kódu (viz kód uchazeče výše) můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky (Cermat) i upřesňující školní pozvánky byly odeslány 21. 3. 2023 na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Pokud Vám některá pozvánka nedorazila, pište na zastupce@gymstr.cz

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy v úterý 2. 5. a ve středu 3. 5. 2023 od 7:30 do 16 hodin, současně lze podat žádost o odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:30 hodin, v pátek do 15 hodin.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek na druhou školu, aby nám tuto skutečnost laskavě oznámili telefonicky nebo mailem (zastupce@gymstr.cz). Děkujeme.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání  (aktualizace 30. 5.) - přijímacím řízení stále není ukončeno, odvolání jsou řešena průběžně

Informační dopis pro přijaté uchazeče

Přihláška ke stravování