Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky vykonáváme dle pokynů zřizovatele školy - Jihočeského kraje (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy).

Obsah zkušebních okruhů je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Seznam aktuálních zkušebních okruhů