Vysoké školy

Kam na vysokou školu – průvodce výběrem - https://www.vysokeskoly.cz/
Kam po maturitě (přípravy, nulté ročníky, přehled VŠ) - https://www.kampomaturite.cz/
Přehled vysokých škol (rozcestník MŠMT) - http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

Spolupráce s vysokými školami

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou fakult a vysokoškolských ústavů, kde pokračují ve studiu mnozí naši absolventi. V posledních letech jde zejména o Vysokou školu chemicko-technologickou (hodiny moderní chemie, experimentální soutěž ChemQuest), Fakultou elektrotechnickou ČVUT (robotické soutěže), Pedagogickou a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (přednášky, workshopy, didaktika dějepisu) a dalšími. Naši gymnazisté mají také možnost stát se na tři dny studenty několika fakult UK (FSV, Mat-Fyz), ČVUT a VŠE díky programu MiniErasmus. Více informací zde: futuregenerationeurope.eu/cs/minierasmuscz/.

Gymnázium Strakonice se stalo fakultní školou UK

Gymnázium Strakonice se v říjnu 2015 stalo Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným středním školám je pak na pět let udělen titul Fakultní škola PřF UK.

Vzhledem k úspěšným výsledkům spolupráce v předcházejících letech byl strakonickému gymnáziu tento titul propůjčen do roku 2020. Z rukou děkana fakulty RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. tento titul převzal ředitel gymnázia Mgr. Miroslav Hlava. Pro naši školu z toho vyplývají nové možnosti. Žáci i učitelé se mohou zúčastňovat různých seminářů, stáží, terénních exkurzí pořádaných fakultou i odborných přednášek rozšiřujících studium chemie, biologie, geologie nebo geografie. Zajímavá je i možnost pomoci studentům tvořícím odborné práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Převzetím titulu fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se naše gymnázium recipročně zavázalo vzít na sebe důležitou povinnost a to umožnění odborné praxe budoucích pedagogů, kteří na fakultě studují učitelské obory.