Zahraniční vztahy

Euregio – studijní pobyt v Bavorsku

Projekt je věnován českým gymnazistům ve věku od 16 do 18 let, kteří chtějí prožít výměnný školní rok na některé ze škol v Bavorsku. Euregio zaštiťuje projekt po organizační stránce a poskytuje také finanční podporu. Účast v projektu koordinuje Mgr. Anna Hlavová - email: hlavova@gymstr.cz
Více informací zde.

Družební školy

Partnerství s Gymnasiem Johanna Andrease Schmellera v bavorském městě Nabburg úspěšně trvá od počátku devadesátých let a probíhá na úrovni učitelské i žákovské spolupráce. Jejím jádrem jsou týdenní výměnné pobyty týkající se žáků bavorských desátých tříd a našich druhých ročníků. Účast v projektu koordinuje Mgr. Jana Slancová - email: slancova@gymstr.cz
Více informací zde.

Partnerství s družebním Gymnáziem Roberta Kocha v bavorském Deggendorfu trvá od roku 1991 především ve formě pravidelného setkávání učitelů, kteří se vzájemně obohacují o pedagogické zkušenosti a postřehy. Vzájemnou spolupráci koordinuje Mag. phil. Lenka Šampalíková - email: sampalikova@gymstr.cz

Více informací zde.