Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence v níže uvedených konzultačních hodinách.

Výchovný poradce

Mgr. Alžběta Fajová
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: fajova@gymstr.cz

Konzultační hodiny: pátek 12:00 - 14:00 hod. ve školní knihovně (po osobní domluvě možnost i jiného termínu).

Náplň práce výchovného poradce

Školní psycholog a kariérní poradce

Mgr. Zuzana Kostková
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: kostkova@gymstr.cz
Konzultační hodiny: pátek 12:00 - 14:00 hod. ve školní knihovně (po osobní domluvě možnost jiného termínu)

Náplní práce školního psychologa je konzultační, poradenská a intervenční práce ve formě skupinové i individuální. Participuje na integraci žáků, podpoře spolupráce třídy a třídního učitele, metodické pomoci třídním učitelům, krizové intervenci pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické pracovníky.

Dále se školní psycholog zabývá prevencí školního neúspěchu žáků, kariérovým poradenstvím, depistáží a diagnostikou v oblasti SPU, výchovných a výukových problémů a v neposlední řadě v oblasti nadaných žáků.

Metodik primární prevence

Mgr. Ivana Járová
Telefon: +420 383 313 115
e-mail: jarova@gymstr.cz

Škola má zpracovaný Program poradenských služeb ve škole (obsahuje minimální preventivní program, školní program proti šikaně a krizový plán školy) - ke stažení zde: