Profil absolventa

Absolvent gymnázia Strakonice je vybaven všeobecným základem a zároveň profilován k vysokoškolskému studiu dle svých schopností a osobního zájmu.

Ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk a na dobré komunikační úrovni další, což mu mimo jiné umožňuje vysokoškolské studium v zahraničí.

Má osvojené pevné studijní i pracovní návyky, je schopen samostatného studia a individuálního i skupinového řešení úkolů a projektů.

Dokáže vyhledávat, třídit, hodnotit a kriticky zpracovávat informace k jejich dalšímu využití.

Je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor.

Měl by být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví s dostatečnou mírou zodpovědnosti za vlastní chování i stav společenského a životního prostředí.

Očekávají se od něj pozitivní společenské a občanské postoje spolu s přispíváním k jejich další kultivaci.

Je vybaven komunikačními dovednostmi v rovině ústní, písemné a ICT, a to jak v mateřském, tak v cizím jazyce; přičemž technologie ICT využívá k práci i dalšímu vzdělávání.