Studijní obory

Čtyřleté studium: KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium
Osmileté studium: KKOV: 79-41-K/81 Gymnázium

Povinné předměty

Tabulka učebních plánů pro jednotlivé ročníky - dobíhá prima 2021-2022

Tabulka učebních plánů pro jednotlivé ročníky - od primy 2022-2023 (nová Informatika)

Povinně volitelné předměty

Nabídka povinně volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník. Volba probíhá v březnu až dubnu, výuka v rámci rozvrhu.

3. ročník
AKV – konverzace v anglickém jazyce
NKV – konverzace v německém jazyce
Čjs – seminář a cvičení z českého jazyka
Bis – seminář a cvičení z biologie
Ds – seminář z dějepisu
Dg – deskriptivní geometrie
Fys – seminář a cvičení z fyziky
Chs – seminář a cvičení z chemie
IVTs – výpočetní technika
Ms – seminář a cvičení z matematiky
Zs – seminář ze zeměpisu
ZSVs – seminář ze ZSV

4. ročník
AKV – konverzace v anglickém jazyce
NKV – konverzace v německém jazyce
Čjs – seminář a cvičení z českého jazyka
Bis – seminář a cvičení z biologie
Ds – seminář z dějepisu
Dg – deskriptivní geometrie
Fys – seminář a cvičení z fyziky
Chs – seminář a cvičení z chemie
IVT – výpočetní technika
Ms – seminář a cvičení z matematiky
Psy – psychologie Vvs – výtvarná výchova
Zs – seminář ze zeměpisu
ZSVs – seminář ze ZSV
Fg – finanční gramotnost (HAS)
Hvs – seminář z hudební výchovy

Nepovinné předměty

Přihlášení probíhá v červnu, výuka zpravidla během nultých a odpoledních hodin.

Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk
Latina
Ruský jazyk
Sborový zpěv
Španělský jazyk
Základy administrativy