Webové publikace

Na této stránce zveřejňujeme nejkvalitnější práce studentů gymnázia formou webových publikací:


Barbora KUNEŠOVÁ: Vývoj postavy emigranta v exilové románové tvorbě Klause Manna (2024)
Středoškolská odborná činnost, obor (kategorie) 15: "Teorie kultury, umění a umělecké tvorby".
Práce získala po úspěšné obhajobě 1. místo v krajském kole SOČ 2024 a 4. místo v celostátním kole. Na odborné úrovni podrobně rozebírá protinacistickou literární tvorbu Klase Manna, syna známějšího otce Thomase Manna.
Kompletní webová publikace (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě (PDF)
Poster shrnující hlavní poznatky (PDF)


Barbora KUNEŠOVÁ: Strakonický kostel sv. Prokopa v roli konventního řádového kostela johanitů ve 14. století (2024).
Soutěžní práce Ústředního kola 53. ročníku dějepisné olympiády s tématem „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”
Práce popisuje architektonické, kulturní a náboženské dějiny kostela s důrazem na jeho unikátní roli - řádového kostela strakonické komendy a konventu rytířského řádu johanitů (později maltézských rytířů).
Kompletní webová publikace (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě (PDF)


Barbora KUNEŠOVÁ: Komunistické perzekuce ženských řeholních řádů na příkladu Congregatio Jesu (2023).
Soutěžní práce Ústředního kola 52. ročníku dějepisné olympiády s tématem "Rozdělený svět a Československo 1945-1992". 
Práce obsahuje tematizovaný rozhovor s pamětnicí - řeholní sestrou Helenou z řádu Congregatio Jesu ("anglických panen") na zámku (klášteře) ve Štěkni. Rozhovor zachytil komunistické perzekuce řádu v 50. letech, uvolnění koncem let 60. a opětovné zásahy komunistického režimu proti církvi v době normalizace. 
Kompletní webová publikace (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě (PDF)


Libor Staněk: Fiktivní deník hraběte Alfreda C. Windischgrätze z revolučního roku 1848 (2022).
Soutěžní práce Ústředního kola 51. ročníku dějepisné olympiády (kategorie SŠ) s tématem "Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948".
Písemná práce se soustředí na osobnost hraběte a císařského generála Alfréda C. Windischgrätze a podává jeho osobní pohled na potlačení revoluce roku 1848.
Práce získala 2. místo v celostátním kole.
Kompletní webová publikace (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě práce


Barbora KUNEŠOVÁ: Hodějovští z Hodějova - kulturní přínos Prácheňskému kraji (2022).
Soutěžní práce Ústředního kola 51. ročníku dějepisné olympiády (kategorie SŠ) s tématem "Šlechtický rod v mém regionu od konce středověku do roku 1648".
Písemná práce se soustředí na kulturní dějiny rodu a osobnost Jana st. Hodějovského z Hodějova a jeho výjimečné humanistické centrum na renesanční tvrzi v Řepici.
Práce získala 3. místo v celostátním kole.
Kompletní webová publikace (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě práce 


Jan LELEK: Barokní památky Strakonic a blízkého okolí neboli středního Prácheňska (2021)
Soutěžní práce Ústředního kola 50. ročníku dějepisné olympiády (kategorie SŠ) s tématem "Labyrintem barokního světa (1556-1781)".
Písemná práce na téma "Cesta barokního poutníka mým regionem" obsahuje popis a průvodce významnými barokními památkami Strakonic a blízkého okolí. 
Práce získala 6. v celostátním kole.
Kompletní webová publikace (PDF) 
Obrazové přílohy ve vyšším rozlišení (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě