Webové publikace

Na této stránce zveřejňujeme nejkvalitnější práce studentů gymnázia formou webových publikací:


Jan LELEK: Barokní památky Strakonic a blízkého okolí neboli středního Prácheňska (2021)
Soutěžní práce Ústředního kola 50. ročníku dějepisné olympiády s tématem "Labyrintem barokního světa (1556-1781)".
Písemná práce na téma "Cesta barokního poutníka mým regionem" obsahuje popis a průvodce významnými barokními památkami Strakonic a blízkého okolí. 
Kompletní webová publikace (PDF) 
Obrazové přílohy ve vyšším rozlišení (PDF)
Prezentace k soutěžní obhajobě