Klub absolventů Gymnázia Strakonice

*Je dobrovolnou skupinou absolventů Gymnázia Strakonice, kteří jsou ochotni poradit s výběrem studijního oboru našim budoucím maturantům. Seznam se snažíme postupně rozšiřovat a předem děkujeme dalším zájemcům o členství.

Velice nám pomůže, když na email zitnygymstr.cz zašlete celé své jméno, rok absolutoria (maturity), vysokou školu, obor a případně další Vaše studijní nebo pracovní zkušenosti (např. program Erasmus atd.)

Pokud víte o bývalých spolužácích nebo dalších absolventech, kteří by se rádi stali členy tohoto klubu, dejte jim, prosíme, vědět.

Členové klubu souhlasí se zveřejněním následujících údajů na webu www.gymstr.cz

 

ARCHITEKTURA, STAVITELSTVÍ

Adam Mikeš (abs. 2018), Fakulta stavební ČVUT Praha, obor: příprava, provoz a realizace staveb; email: adamsalvete.info

Taťána Bláhová (abs. 2018), Fakulta stavební ČVUT Praha, obor: geodézie a kartografie, geomatika; email: tana.blahovagmail.com

 

EKONOMIE, MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Vojtěch Rezek (abs. 2014), Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha, obory: bankovnictví a pojišťovnictví; email: vojtarezekgmail.com

Viktor Vondrášek (abs. 2020), Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, obor: mezinárodní obchod; University of Michigan; email: viktorvondrasekicloud.com

Adam Palivec (abs. 2020), Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha, obor: podniková ekonomika; email: palivecpalivec.eu

Jan Zábranský (abs. 2020), Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, obor: management a ekonomika; email: h.zabranskyseznam.cz

 

FARMACIE

Veronika Žihlová (abs. 2014), Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor: farmacie; email: zihlovaveronikagmail.com

 

FYZIOTERAPIE

Terezie Lacinová (abs. 2018), Fakulta tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor: fyzioterapie; email: lacinova.terezieseznam.cz

 

INFORMATIKA

 

JAZYKOVĚDNÉ OBORY

Veronika Böhmová (abs. 2020), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory: hispanistika, překladatelství a tlumočnictví; program Erasmus; email: veronika.bohmova1seznam.cz

Alexandra Kálesová (abs. 2020), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: jihovýchodoevropská studia, program Erasmus; email: alexkalesovagmail.com

 

LÉKAŘSTVÍ

Tereza Pazderníková (abs. 2020), Lékařská fakulta UK v Plzni, obor: zubní lékařství; email: tpazdernikovaseznam.cz

Filip Malý (abs. 2018), Lékařská fakulta UK v Plzni, obor: všeobecné lékařství; email: pilnystudentfilipmalygmail.com

Michal Pelíšek (abs. 1998), 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, nyní lékař neurolog a náměstek ředitele Nemocnice Strakonice a předseda OS ČLK Strakonice, člen kolegia děkana 2. lékařské fakulty (2006-2017), zahraniční stáž v USA během studia; peliseknemst.cz

 

PEDAGOGICKÉ OBORY

Adéla Straková (abs. 2020), Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích, obor: učitelství ČJ a společenských věd; email: strakovaadelgmail.com

David Čížek (abs. 2018), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: dějepis se zaměřením na vzdělávání; email: dav.cizekseznam.cz

Kateřina Šimková (abs. 2018), Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor: učitelství chemie a AJ pro ZŠ; email: katesimkovaseznam.cz

Karolína Lisová (abs. 2018), Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích, obor: učitelství ČJ a AJ pro druhý st. ZŠ; email: karolilisovagmail.com

Kristýna Englová (abs. 2018), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obory: poradenství v odborném vzdělávání, andragogika; email: englova.kseznam.cz

 

POLICEJNÍ OBORY

 

PRÁVO

Ondřej Šimek (abs. 2020), Právnická fakulta Univerzity Karolvy, obory: právo a právní věda; email: ond.simekseznam.cz

Jana Machová (abs. 2018), Právnická fakulta Univerzity Karolvy, obory: právo a právní věda; email: JanaMachova99seznam.cz

Miloš Benedikt (abs. 2017), Právnická fakulta ZČU, obor : právo a právní věda, zkušenosti s právní asistencí, insolvenčním poradenstvím; církevním právem; email: Milos.Benediktseznam.cz

 

PŘÍRODNÍ VĚDY

 

PSYCHOLOGIE

Štěpán Komrska (abs. 2015), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: psychologie, zkušenost: psychologie PF ZČU Plzeň; email: komrskastepangmail.com

Jana Zachová (abs. 2018), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: psychologie; email: janazachovaicloud.com

 

SOCIÁLNÍ OBORY

Zuzana Vodáková (abs. 2020), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory: sociální práce a psychologie; email: zuzana-vodakovaseznam.cz 

 

SPOLEČENSKÉ VĚDY

David Čížek (abs. 2018), Cevro Institut, obory: politologie a mezinárodní vztahy; email: dav.cizekseznam.cz

Lucie Růthová (abs. 2018), Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, obory: sociologicko-ekonomická studia, stragegická komunikace; Sorbonne Universite (4EU+); email: lucie.ruthovagmail.com

 

 

TECHNICKÉ A APLIKOVANÉ OBORY

Jakub Záhorský (abs. 2020), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha, obory: aplikovaná informatika, jaderná a částicová fyzika; zahorsky8jakubgmail.cz

David Mašata (abs. 2013), Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, obory: elektrotechnika a energetika; email: david.masatagmail.com

Jiří Křesák (abs. 2018), Fakulta strojní ČVUT Praha, obor: transportní technika; email: Jiri.Kresakfs.cvut.cz

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

 

UMĚLECKÉ OBORY

Barbora Kůtová (abs. 2022), DAMU, AMU, obory: činoherní režie - dramaturgie; email: kutova.barbora11gmail.com

 

VETERINÁŘSTVÍ

 

VOJENSKÉ OBORY

Štěpán Hlinka (abs. 2018), Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, obor: všeobecná vojenská logistika; email: stepan.hlinkaemail.cz

 

ZDRAVOTNICKÉ OBORY

Klára Linzmajerová (abs. 2020), Fakulta zdrafotnických studií ZČU v Plzni, obor: zdravotnické záchranářství; Klara.linzmajerovaseznam.cz

 

ŽURNALISTIKA