Maturita

Vyhláška č. 177/2009 Sb. - o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (novela 232/2018 Sb.)
Informační portál Cermat: https://maturita.cermat.cz/

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020
Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce, ve znění účinném od 7. 5. 2020 
Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném od 7. 5. 2020

 

Maturita ve školním roce 2020/2021

Organizace maturitních zkoušek na Gymnáziu Strakonice ve školním roce 2020-2021

Organizace maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Organizace maturitní zkoušky z cizího jazyka

Seznam uznatelných zkoušek nahrazujících maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části

 

Maturita ve školním roce 2019/2020

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Strakonice ve školním roce 2019/2020
Školní seznam literárních děl k maturitě
Tabulka pro četbu
Matematika+ - informace ke zkoušce a přihlašování
Výsledkový portál žáka
Didaktické testy - rozpis - pokyny k didaktickým testům - čestné prohlášení
Ústní zkoušky - komise, rozpis oktáva, rozpis 4.A, rozpis 4.B, rozpis 4.C
Návratka přijetí na VŠ

Podzimní zkušební období - 1. až 3. září 2020
Didaktické testy - jednotné zkušební schéma
Didaktické testy - rozpis - pokyny k didaktickým testům
Ústní zkoušky - 1. září 2020 od 12:00 - rozpis

 

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova