Maturita

Vyhláška č. 177/2009 Sb. - o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (novela 232/2018 Sb.)
Informační portál Cermat: https://maturita.cermat.cz/

Maturita ve školním roce 2019/2020

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Strakonice ve školním roce 2019/2020
Školní seznam literárních děl k maturitě
Tabulka pro četbu
Matematika+ - informace ke zkoušce a přihlašování
Výsledkový portál žáka
Návratka přijetí na VŠ

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova