Maturita

Vyhláška č. 177/2009 Sb. - o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (novela 232/2018 Sb.)
Informační portál Cermat: https://maturita.cermat.cz/

 

Maturita ve školním roce 2021/2022

Organizace maturitních zkoušek na Gymnáziu Strakonice ve školním roce 2021-2022

Organizace maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Organizace maturitní zkoušky z cizího jazyka

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

Seznam uznatelných zkoušek nahrazujících maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části

Návratka přijetí na VŠ


Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura
   Školní seznam literárních děl k maturitě
   Tabulka pro četbu (vlastní seznam)
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova