Maturita

Informační portál Cermat: https://maturita.cermat.cz/

 

Maturita ve školním roce 2022/2023

Organizace maturitních zkoušek na Gymnáziu Strakonice ve školním roce 2022-2023

Organizace maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Organizace maturitní zkoušky z cizího jazyka

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Seznam uznatelných zkoušek nahrazujících maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části

Návratka přijetí na VŠ


Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura
   Školní seznam literárních děl k maturitě
   Tabulka pro četbu (vlastní seznam)
Anglický jazyk
   Gramatické okruhy AJ (úrovně B1+B2)
Německý jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova