Školská rada

Školská rada je orgán zřizovaný na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (§ 167). Je součástí správy školy skládá se ze zástupců zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků školy. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který zároveň jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být ředitel školy. Funkční období člena školské rady je 3 roky. Veškerá jednání se uskutečňují v rámci zasedání nejméně dvakrát ročně.

Kontakt: skolskarada@gymstr.cz

Aktuální složení školské rady (od 28. 11. 2020)

Za zřizovatele Krajský úřad - Jihočeský kraj:
1. RNDr. Ladislav Havel
2. Mgr. Břetislav Hrdlička

Za pedagogické pracovníky:
1. Mgr. Milan Janda
2. Mgr. Václav Kůla

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:
1. Ing. Petra Staňková
2. Mgr. Andrea Karlovcová