Specifika a vybavení školy

Strakonické gymnázium je třetí největší gymnázium v Jihočeském kraji. Poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Připravuje žáky pro budoucí studium na vysokých školách, kam každoročně odchází více než 96% absolventů. V předmětových olympiádách je již několik let třetím nejúspěšnějším gymnáziem v kraji. Od roku 2019 je naše škola bezbariérová.

Náročnost studia

Gymnázium připravuje žáky zejména ke studiu na vysoké škole, úkolem je zajistit všeobecné vzdělání širokého rozsahu. Proto jsou prakticky všechny předměty z hlediska důležitosti rovnocenné. Důraz je kladen zejména na výuku cizích jazyků a matematiku. Od třetího ročníku mají studenti dva dvouhodinové povinně volitelné předměty, ve čtvrtém ročníku ještě další dva. Každý student se tedy může profilovat a specializovat podle svého zájmu. Výuka se ve všech ročnících řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia schváleným MŠMT ČR. Na základě tohoto plánu škola sestavila vlastní vzdělávací plán (viz ŠVP – sekce dokumenty).

Kurzy a projektová výuka

Součástí výuky jsou lyžařské kurzy v prvním, popřípadě druhém ročníku (v Rakouském Hochfichtu nebo v Alpách) a sportovně-turistické (cyklistické) kurzy ve třetích ročnících. Studium dále obohacuje řada exkurzí, besed, přednášek, filmových a divadelních představení a projektová výuka. Ta je realizována buď jako dlouhodobější badatelská činnost (v minulosti např. projekty „Zmizelí sousedé“ nebo „Říjen 1918 na Strakonicku“) či krátkodobý tematický projekt věnovaný kupříkladu významnému výročí („Gymstr slaví 100 let republiky“ uskutečněný v říjnu 2018). O další široké nabídce školních aktivit se dozvíte v sekci informace o škole – aktivity a projekty.

Klub nadaných dětí

Rozšiřuje aktivity nadaných žáků ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi (workshopy, soutěže, přednášky, projekty atd.), podporuje středoškolskou odbornou činnost, navazuje spolupráci se základními školami a přispívá také k budoucí kariérní orientaci absolventů gymnázia.

Vybavení školy

Gymnázium Strakonice disponuje specializovanými učebnami, laboratořemi (chemie, fyziky, biologie), třemi kvalitně vybavenými počítačovými učebnami, jazykovou učebnou s video konferenčním zařízením, školní knihovnou s bohatým fondem literatury (encyklopedie, slovníky, příručky, beletrie, odborná literatura), školním klubem s audio-vizuální technikou, vlastní školní jídelnou s dostatečnou kapacitou a nabídkou dvou hlavních jídel (jeden bezmasý chod), několika vnitřními i venkovními odpočinkovými zónami (atria), víceúčelovým hřištěm, školním kioskem, prostorem pro jízdní kola a dalším vybavením. Oba učební pavilóny a školní jídelna jsou bezbariérově upraveny (tři svislé a jedna šikmá výtahová plošina, bezbariérová WC). Díky tomu zajišťujeme výuku také pro žáky se zdravotním úrazem nebo s tělesným postižením. O dokončení bezbariérové úpravy informovala také Strakonická televize ve svém vysílání z 20. 1. 2020. Reportáž můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=icIYME1Xodc

Uvedené prostory jsou pro jednotlivá pracoviště vybavena velmi moderními pomůckami, jako jsou interaktivní tabule, PC, 3D tiskárna, mikroskopy, měřící systémy PASCO a NEULOG nebo robotické sady LEGO mindstorm.