Informace vedení školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO V PÁTEK 25. 9. 2020: na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, Bezpečnostní rady Jihočeského kraje a Krajské hygienické stanice a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Gymnázia Strakonice ředitelské volno na pátek 25. září 2020 (jeden den školního vyučování).

Školní jídelna bude vařit pouze pro cizí strávníky.

Mgr. Miroslav Hlava, ředitel školy


Od pátku 18. 9. 2020 je nařízeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, které je nadřazeno dřívějšímu ochrannému opatření o rozestupech 2 metrů. V praxi jsou tedy žáci a vyučující během třídní výuky povinni mít roušku i přesto, že by prostorově bylo možné dvoumetrové rozestupy zajistit.

Ochranný štít není náhradou roušky.

Chronické onemocnění vykazující příznaky infekčního virového onemocnění: Škola dle pokynů MŠMT umožní žákovi přístup do výuky, pokud na základě lékařského potvrzení prokáže, že trpí chronickým onemocněním dýchacích cest (např. astma). Ovšem i v takovém případě musí mít během hodiny i pohybu ve společných prostorách roušku.

Pociťuje-li žák nevolnost způsobenou zhoršenou kvalitou dýchání, půjde se po dohodě s vyučujícím nadýchat čerstvého vzduchu k oknu nebo s doprovodem na chodbu.

Další podrobnosti k opatřením naleznete na webu MŠMT zde:


Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje.

Ve školní jídelně žáci odloží roušku pouze po dobu jídla (na klín, do kapsy či do vhodného pouzdra). ROUŠKY V JÍDELNĚ NELZE ODKLÁDAT NA STŮL ANI NA JÍDELNÍ TÁC. 

Text Mimořádného opatření Min. zdravotnictví zde:


Žádáme všechny žáky a studenty, aby v případě projevů respiračního onemocnění (zejména kašel a kýchání) zůstali doma. Dle platných opatření Vás ​musíme poslat z výuky domů a vznikají tak zbytečné komplikace.
K rouškám noste pytlík či vhodné pouzdro, protože z hygienických důvodů nelze roušky odkládat na lavici, v jídelně na stůl. nebo jinam.

Studenti v karanténě si mohou vyzvednout učebnice či jiné věci ze školních skříněk od pondělí do pátku v době 16:00 až 17:00 (čip máte v tomto čase aktivní). 


DŮLEŽITÉ: OD PÁTKU 4. 9. NAŘIZUJE ŘEDITEL ŠKOLY VŠEM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY. 

VŠICHNI ŽÁCI PŘI VSTUPU DO ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY POVINNĚ POUŽIJÍ DEZINFEKCI RUKOU.

Veškerý další postup školy se řídí pokyny Krajské hygienické stanice a metodickým návodem MŠMT (ze 4. 9. 2020) týkajícím se karanténních opatření ve školách - zde:


OPATŘENÍ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Výuka a provoz Gymnázia Strakonice se od 1. září řídí platným zněním Manuálu k provozu škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „Manuál MŠMT“).

Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, včetně bezkontaktních automatických dávkovačů k dezinfekci rukou umístěných u hlavního vchodu a vchodu do školní jídelny. Všem žákům i zaměstnancům se nařizuje dodržování zvýšených hygienických opatření.

Upozorňujeme, že v případě projevů příznaků infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán. Pokud dojde k projevu příznaků teprve během vyučování, bude škola postupovat dle Manuálu MŠMT (okamžité použití roušky, přesun žáka do izolované místnosti, kontaktování zákonného zástupce a vyzvednutí žáka ze školy; podrobněji viz Manuál MŠMT).

V případě potřeby distanční výuky využije škola aplikaci Google Classroom (přístupy pro studenty prvních ročníků a primy budou zavedeny po začátku šk. roku)

Manuál MŠMT v aktuálním znění zde:

 


Školní výuka od 10. 6. 2020 - organizační pokyny

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - formulář zde

Pokyny pro studenty 4. (maturitních) ročníků

Organizační pokyny pro vyučující a žáky Gymnázia, Strakonice, Máchova 174 k realizaci výuky, hodnocení za 2. pololetí a maturitní zkoušky

Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Aktuální sdělení Ministerstva školství k přijímacím a maturitním zkouškám zde:


UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY: DOMÁCÍ PRÁCE ZADÁVANÁ VYUČUJÍCÍMI JE POVINNÁ A TERMÍNY ODEVZDÁNÍ JSOU ZÁVAZNÉ!!!

Je nutno denně sledovat pokyny v třídním mailu a classroomu. Neplnění těchto povinností bude řešeno dle školního řádu.


 

Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg


Letní tábory s výukou anglického jazyka - nabídka agentury Descartes


Nejbližší akce:

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.