Informace vedení školy


Přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a zaslouženého odpočinku.

Úřední hodiny v době prázdnin = každé PONDĚLÍ 8:00 - 13:00 hod.

Opravné zkoušky 26. 8. (M, Aj, Nj, VV) a 27. 8. (D, IVT)

Výměna učebnic (prima až kvarta) proběhne ve středu 2. září během 1. a 2. vyučovací hodiny

Vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách.

Je nutno odevzdat klíč od řádně vyklizené skříňky (v kanceláři školy v úředních hodinách)

 


Školní výuka od 10. 6. 2020 - organizační pokyny

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - formulář zde

Pokyny pro studenty 4. (maturitních) ročníků

Organizační pokyny pro vyučující a žáky Gymnázia, Strakonice, Máchova 174 k realizaci výuky, hodnocení za 2. pololetí a maturitní zkoušky

Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Aktuální sdělení Ministerstva školství k přijímacím a maturitním zkouškám zde:


UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY: DOMÁCÍ PRÁCE ZADÁVANÁ VYUČUJÍCÍMI JE POVINNÁ A TERMÍNY ODEVZDÁNÍ JSOU ZÁVAZNÉ!!!

Je nutno denně sledovat pokyny v třídním mailu a classroomu. Neplnění těchto povinností bude řešeno dle školního řádu.


Přerušení výuky a provozu školy do odvolání:

Na základě nařízení Úřadu vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 přerušuje až do odvolání školní výuka a provoz školy (včetně školní jídelny).
Žáci budou pravidelně sledovat (tuto) elektronickou nástěnku, na které budou zveřejněny další informace.
Třídní učitelé ověří funkčnost třídních emailových schránek, na něž mohou vyučující jednotlivých předmětů zaslat třídám práci na dobu přerušené výuky. Žáci proto také budou pravidelně sledovat třídní emaily a zadanou práci splní.
Mgr. Miroslav Hlava, ředitel.

 

Úřední hodiny v kancelářích jsou pondělí a středa 8-12 hodin. Je možné vyzvednout si individuálně potřebné studijní materiály ze šatních skříněk. 

Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg


Letní tábory s výukou anglického jazyka - nabídka agentury Descartes


Nejbližší akce:

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.