Rozvrhy a suplování

Suplování
Rozvrhy tříd
Rozpis Tv

 

Nejbližší akce

18. 10. - Den otevřených dveří

19. 10. - Exkurze - okresní archiv (1.-2. hod.) - kvinta

19. 10. - Exkurze - okresní archiv (3.-4. hod.) - 1C

25. 10. - Projektový den mimo školu (šablony) - 1A, 2C, septima, kvarta, 3C

26. 10. - Exkurze - okresní archiv (1.-2. hod.) - 1B

26. 10. - Exkurze - okresní archiv (3.-4. hod.) - 1A

26. 10. - Projektový den mimo školu (šablony) - kvinta + skupina Vv1 1C, semináře z psychologie 4.r., 2B, oktáva, 4A, prima, tercie, 3A

4.-5. 11. - adaptační kurz - 1B

 

Bakaláři - web

V případě ztráty přihlašovacích údajů pište na zastupce@gymstr.cz.