Rozvrhy a suplování

Suplování
Rozvrhy tříd      
Rozpis Tv


Nejbližší akce

Fotografování tříd - rozpis

22.-26. 5. - ústní mat. zkoušky oktáva + 4.C
26. 5. - Předání maturitního vysvědčení 4.A + 4.B
31. 5. - Předání maturitního vysvědčení oktáva + 4.C

1. 6. - ČZ,a.s. - exkurze z fyziky (1.-4. hod.) - sexta (Na)
5. 6. - Hodina moderní chemie - postupně sekunda + 3. ročníky - podle suplování
6. 6. - Český Krumlov - exkurze z Vv - kvinta (Lk) + sexta (Hj)
12.-16. 6. - Sportovně turistický kurz - 3.A + 3.C
12.-23. 6. - období bez exkurzí a besed
23. 6. - Pedagogická rada za 2. pololetí
26.-29. 6. - Projektové dny + šk. výlety
30. 6. - Závěr školního roku


 


Bakaláři - web

V případě ztráty přihlašovacích údajů pište na zastupce@gymstr.cz.