Poradenští pracovníci

Výchovný poradce

Mgr. Alžběta Fajová
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: fajova@gymstr.cz

 

Školní psycholog a kariérní poradce

Mgr. Zuzana Kostková
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: kostkova@gymstr.cz

 

Metodik primární prevence

Mgr. Ivana Járová
Telefon: +420 383 313 115
e-mail: jarova@gymstr.cz