Spolupráce

Gymnázium Strakonice si váží všech forem spolupráce s bývalými absolventy, které nám pomáhají zkvalitňovat výuku a prostředí školy. Děkujeme všem absolventům, kteří s námi zůstali v kontaktu. Přivítáme také všechny další zprávy o oborech Vaší činnosti či kariérním směřování. Pište nám na adresu školy či emailem (viz kontakty).

Příspěvek do nadačního fondu školy

Nutnou podmínkou dalšího rozvoje školy jsou finanční prostředky. Nákupy nákladnějších pomůcek a vybavení či podporu nadaných žáků zajištujeme skrze příspěvky do Nadačního fondu Gymnázia Strakonice. Jeho podrobnější popis naleznete v sekci „Informace o škole – Nadační fond". Pro zaslání případného finančního daru můžete využít toto číslo účtu:

107-9081230297/0100

Darovací smlouva ke stažení zde

Smlouva o reklamě ke stažení zde

Výročí 100 let od založení Gymnázia Strakonice

Podrobné informace k chystaným akcím naleznete v sekci kalendář a aktuality. Jakékoli podněty týkající se oslav jubilea nám zasílejte na email: 100let@gymstr.cz

Patronát či otisk ve tváři školy

Dlouhodobě se snažíme o podporu dobrého vztahu našich absolventů ke gymnáziu i motivaci našich studentů k dalšímu rozvoji svých dovedností a dobrému kariérnímu směřování. V rámci toho Vám nabízíme také možnost patronátu nad vzdělávacími, kulturními, sportovními a dalšími aktivitami spojenými se školou. Přivítáme také například umělecké dílo, technické zařízení nebo jiný předmět se vzdělávacím či estetickým potenciálem.

Klub absolventů

V souvislosti s výročím školy chystáme založení Klubu absolventů Gymnázia Strakonice, který by sloužil pro další zlepšení komunikace a vzájemné obohacení.