09. Listopad
Studium VŠ ve Velké Británii
09. Listopad
Studium VŠ v zahraničí

06. Listopad
Vysoké školy - dny otevřenýc...
Přehled dnů otevřených dveří spolu s ukázkami přijímacích zkoušek z minulých let najdete zde: https://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/?utm_source=kampomaturite&utm_campaign=newsletter-poradci130&utm_medium=email  

04. Listopad
Kam po maturitě?
04. Listopad
Vědecké stáže pro talentovan...

02. Listopad
Školní jídelna v provozu
Od pondělí 2. 11. pokračuje školní jídelna v provozu. Žáci školy mají obědy automaticky odhlášeny, v případě zájmu si je prihlásí. Nadále platí zvýšená hygienická opatření. Vedoucí šk. jídelny.

29. Říjen
Zemřel p. Ladislav Pauch

14. Říjen
DISTANČNÍ VÝUKA
Od středy 14. 10. přechází na výuku distanční formou také nižší stupeň osmiletého cyklu – prima až kvarta. Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams). Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního ...

12. Říjen
Výuka od 12. 10. 2020
Od pondělí 12. 10. pokračuje výuka všech ročníků vyššího gymnázia – tedy od 1. roč. včetně kvinty do 4. roč. včetně oktávy pouze distanční formou. Pokud bude distanční výuka v reálném čase (např. přes Meet Google Classroomu), musí hodina odpovídat času v rozvrhu. Distanční výuka je n...

12. Říjen
Regionální dobrovolnické cen...
12. Říjen
Nábor dobrovolníků v Jihočes...

05. Říjen
Výuka pokračuje prezenční fo...
Ředitel školy na základě dopisu zřizovatele (Krajského úřadu Jihočeského kraje) a v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice oznamuje, že od pondělí 5. 10. pokračuje výuka prezenční formou - ve škole. Dojde pouze k omezení zpěvu v rámci HV a sportovních činn...Gymnnázium Strakonice

100 let Gymnázia Strakonice (1920-2020)

Naše škola v září 2020 slaví významné výročí. Bohužel, vlivem koronavirové krize jsme se rozhodli hlavní program oslav odložit na termín 18. až 20. června 2021, abychom mohli uspořádat maximální počet setkání a kulturních akcí v náležité atmosféře. Mnozí už se těšili a udělalo se také hodně přípravné práce, nicméně situace nám ukazuje, že se bez zvolnění, trpělivosti a ohleduplnosti neobejdeme ani v novém století Gymnázia Strakonice. 

Sobota 13. 3. 2021  Jubilejní reprezentační ples (Dům kultury od 20:00)

Všechny studenty, absolventy gymnázia, bývalé pedagogy a zaměstnance i další přátele naší školy srdečně zveme na chystané akce. Uvítáme Vaše podněty, návrhy, osobité vzpomínky či materiály vztahující se ke gymnáziu. Budeme vděčni také za jakékoli formy pomoci či finanční dary, jež by bohatý program oslav podpořily. V neposlední řadě chceme zájemcům nabídnout možnost patronátu a spolupráce na dalším rozvoji našich vzdělávacích aktivit. Pište nám na email: 100let@gymstr.cz