07. Říjen
Setkání kolegů partnerských ...

06. Říjen
Volby do školské rady - rodiče
Vážení rodiče, zákonní zástupci, jak jsme avizovali v září, po shromáždění nominací byla spuštěna anketa za účelem volby dvou rodičů / zákonných zástupců nezletilých žáků do nové školské rady gymnázia od listopadu 2023 na tříleté funkční období (2023-2026).  Anketa běží přes webovou ap...

03. Říjen
Stipendia pro studium na stř...
03. Říjen
Die Schöne und das Biest
02. Říjen
Bojovný výkon našich „atletů...

29. Září
Ředitelské volno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, ze závažných důvodů, zejména organizačních a techni...

27. Září
Studentský parlament - zasedání
26. Září
Exkurze do strakonické nemoc...
25. Září
Veletrh vysokých škol pro 3....
22. Září
Adaptační kurz – Prima – 21....
21. Září
Chemická exkurze

20. Září
Volby do školské rady
Vážení rodiče, zákonní zástupci, připravujeme volby zástupců do nového složení školské rady gymnázia na tříleté funkční období od listopadu 2023. Za rodiče nezletilých žáků zasedají ve školské radě dva zástupci (blíže o školské radě zde).  V případě zájmu o nominaci do voleb, kter...Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice