05. Říjen
Město místo učebnice
30. Září
3. ročník rapidového turnaje...

25. Září
Ředitelské volno
Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, Bezpečnostní rady Jihočeského kraje a Krajské hygienické stanice a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ...

25. Září
Dar Pěveckého sboru Gymnázia...
25. Září
Vymodlené krajské kolo

25. Září
Vymodlené krajské kolo
Pátek 25. září, České Budějovice ,,Zrušeno.“ ,,Z důvodu nařízení vlády přesunuto na další rok.“ Odklady a zákazy v letošním roce stíhají jednu akci za druhou a proto není divu, že jsme se až do poslední chvíle obávali, že se náš již od jara očekávaný výlet neuskuteční. Už v břez...

21. Září
Výuka v rouškách
Od pátku 18. 9. 2020 je nařízeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, které je nadřazeno dřívějšímu ochrannému opatření o rozestupech 2 metrů. V praxi jsou tedy žáci a vyučující během třídní výuky povinni mít roušku i přesto, že by prostorově bylo možné dvoumetrové rozestupy za...

18. Září
Rok v USA zdarma

18. Září
NAŘÍZENY ROUŠKY ve výuce
Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje. Ve školní jídelně žáci odl...

18. Září
Adaptační kurz PRIMA 2020/2021
14. Září
Mykologická zahrádka dr. Žíly
11. Září
Odložena připomínka založení...


Gymnnázium Strakonice

100 let Gymnázia Strakonice (1920-2020)

Naše škola v září 2020 slaví významné výročí. Bohužel, vlivem koronavirové krize jsme se rozhodli hlavní program oslav odložit na termín 18. až 20. června 2021, abychom mohli uspořádat maximální počet setkání a kulturních akcí v náležité atmosféře. Mnozí už se těšili a udělalo se také hodně přípravné práce, nicméně situace nám ukazuje, že se bez zvolnění, trpělivosti a ohleduplnosti neobejdeme ani v novém století Gymnázia Strakonice. 

Sobota 13. 3. 2021  Jubilejní reprezentační ples (Dům kultury od 20:00)

Všechny studenty, absolventy gymnázia, bývalé pedagogy a zaměstnance i další přátele naší školy srdečně zveme na chystané akce. Uvítáme Vaše podněty, návrhy, osobité vzpomínky či materiály vztahující se ke gymnáziu. Budeme vděčni také za jakékoli formy pomoci či finanční dary, jež by bohatý program oslav podpořily. V neposlední řadě chceme zájemcům nabídnout možnost patronátu a spolupráce na dalším rozvoji našich vzdělávacích aktivit. Pište nám na email: 100let@gymstr.cz