18. Listopad
Nejusilovnější třída z okres...
04. Listopad
Kam po maturitě?
04. Listopad
Vědecké stáže pro talentovan...

02. Listopad
Školní jídelna v provozu
Od pondělí 2. 11. pokračuje školní jídelna v provozu. Žáci školy mají obědy automaticky odhlášeny, v případě zájmu si je prihlásí. Nadále platí zvýšená hygienická opatření. Vedoucí šk. jídelny.

29. Říjen
Zemřel p. Ladislav Pauch

14. Říjen
DISTANČNÍ VÝUKA
Od středy 14. 10. přechází na výuku distanční formou také nižší stupeň osmiletého cyklu – prima až kvarta. Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams). Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního ...

12. Říjen
Výuka od 12. 10. 2020
Od pondělí 12. 10. pokračuje výuka všech ročníků vyššího gymnázia – tedy od 1. roč. včetně kvinty do 4. roč. včetně oktávy pouze distanční formou. Pokud bude distanční výuka v reálném čase (např. přes Meet Google Classroomu), musí hodina odpovídat času v rozvrhu. Distanční výuka je n...

12. Říjen
Regionální dobrovolnické cen...
12. Říjen
Nábor dobrovolníků v Jihočes...

05. Říjen
Výuka pokračuje prezenční fo...
Ředitel školy na základě dopisu zřizovatele (Krajského úřadu Jihočeského kraje) a v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice oznamuje, že od pondělí 5. 10. pokračuje výuka prezenční formou - ve škole. Dojde pouze k omezení zpěvu v rámci HV a sportovních činn...

05. Říjen
Město místo učebnice
30. Září
3. ročník rapidového turnaje...


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice