21. Listopad
Robosoutěž 2023 SŠ
20. Listopad
Na cestách skrz střední Asii
20. Listopad
Bobřík informatiky
16. Listopad
Celostátní přehlídka středoš...

16. Listopad
Torricelliho pokus ve spolup...
Během napínavých hodin fyziky, nám pan učitel Navrátil pověděl o Torricelliho pokusu. Torricelliho pokus dokazuje existenci vakua a působení atmosférického tlaku na všechny předměty v atmosféře. Po domluvě s velmi ochotnými hasiči jsme se 16. 11. 2023 vydali na hasičskou základnu ve ...

15. Listopad
Studentský parlament IV
12. Listopad
EYP: Evropský parlament mlád...
10. Listopad
Podzim s baladou ve spoluprá...
10. Listopad
Wocabee šampionát
10. Listopad
DofE
08. Listopad
Turnaj v pišqworkách
07. Listopad
Jihočeský studentský parlame...


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice