16. Listopad
Celostátní přehlídka středoš...

16. Listopad
Torricelliho pokus ve spolup...
Během napínavých hodin fyziky, nám pan učitel Navrátil pověděl o Torricelliho pokusu. Torricelliho pokus dokazuje existenci vakua a působení atmosférického tlaku na všechny předměty v atmosféře. Po domluvě s velmi ochotnými hasiči jsme se 16. 11. 2023 vydali na hasičskou základnu ve ...

15. Listopad
Studentský parlament IV
12. Listopad
EYP: Evropský parlament mlád...
10. Listopad
Podzim s baladou ve spoluprá...
10. Listopad
Wocabee šampionát
10. Listopad
DofE
08. Listopad
Turnaj v pišqworkách
07. Listopad
Jihočeský studentský parlame...
06. Listopad
Adaptační kurz 1. B
05. Listopad
Ohlédnutí za adaptačním kurz...
02. Listopad
Hallowenská hra pro primu 2....


Gymnnázium Strakonice

Adresa školy

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice