Konverzační soutěž v ruském jazyce

V úterý 26.03.2023 se dva naši studenti zúčastnili krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce, která se konala na půdě Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naši studenti si měli možnost vyzkoušet porozumění slyšenému i čtenému textu a poté konverzovat s profesorkami Katedry slovanských jazyků a literatur. Oběma našim studentům se dostalo velké chvály za jejich vynikající výkony i poděkování v podobě poukázek pro výběr knih v knihkupectví Dobrovský.

Na 2. místě v kategorii SŠ+ se umístil René Široký (7.O). Čestné uznání bylo v kategorii ZŠ/VG uděleno Jiřímu Frýzkovi (4.O). Chváleny byly paní profesorkou PhDr. Martou Vágnerovou, PhD. rovněž naše bývalé absolventky Stanislava Košáková spolu s Marií Radovou, které na katedře studují ruštinu jako třetí předmět.

Oběma účastníkům ze srdce blahopřeji k vynikajícím výkonům a děkuji za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Autor: Mag.phil. Lenka Šampalíková
Přečteno: 339x
Vydáno: 26.3.2024