Republikový úspěch v SOČ

V sobotu 22. května 2024 obhajovala naše studentka Barbora Kunešová (6.O) v národním kole Středoškolské odborné činnosti svoji práci "Vývoj postavy emigranta v exilové románové tvorbě Klause Manna", s níž postoupila v dubnu z prvního místa v kole krajském. Tato práce v katetorii "Teorie kultury, umění a umělecké tvorby" přinesla velmi zajímavé badatelské objevy týkající se protinacistického uvažování německých literátů, zmapovala podrobně tvorbu syna (známějšího) Thomase Manna a na příkladu konkrétních románových postav dopodrobna vykreslila, jak jejich autor uvažoval o němectví, angažovanosti v exilovém boji proti nacismu, o strachu, naději či radikalizaci. Barboře Kunešové se také podařilo propojit své poznatky s aktuálním děním, kdy naše společnost znovu zažívá kontakt s emigranty z politických důvodů. 

Porota složená z vysokoškolských odborníků, několika docentů i kupříkladu prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D. ocenila práci krásným čtvrtým místem, což je v dané kategorii letošní SOČ zároveň největší úspěch reprezentanta Jihočeského kraje.

Barče Kunešové gratulujeme, děkujeme za tak úspěšnou reprezentaci školy a těšíme se na další výsledky její literárně-historicky zaměřeného bádání.

Zdařilou práci Barbory Kunešové zveřejňujeme spolu s ostatními oceněnými pracemi tomto školním webu v sekci "webové publikace"

Autor: Miroslav Žitný
Přečteno: 441x
Vydáno: 24.6.2024Další články v kategorii

Středoškolská odborná činnost
Dějepisný hattrick v kraji !!
Nejlepší dějepis v kraji
Dějepis v praxi
Návštěva Státního okresního archivu ve Strakonicích