Přednáška o činnosti Probační a mediační služby

Probační a mediační služba představuje instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního.

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Ve čtvrtek dne 1.2. 2024 se studenti 3. ročníků zúčastnili přednášky o činnosti Probační a mediační služby. Mnozí jsme nevěděli, že vůbec takováto služba existuje. Kromě jiného jsme se například dozvěděli, jak funguje trest domácího vězení. Rovněž jsme si názorně vyzkoušeli, jak může tato služba zasahovat do trestního řízení.

Rád bych poděkoval oběma přednášejícím – Ing. Marcele Šťastné a Mgr. Marice Dostálové.

Pokud by Vás, čtenáře, zajímaly další informace o této službě, zjistíte je na: www.pmscr.cz.

Autor: Václav Benedikt, 3.C
Přečteno: 203x
Vydáno: 1.2.2024Další články v kategorii

Jak a proč se stát advokátem
Simulace zasedání Rady bezpečnosti
Pražský studentský summit
Beseda prof. Jana Kysely na téma Ústavní vývoj
Michael Hauser a naše doba jako interregnum