Přednáška na téma právo a advokacie

Ve čtvrtek 2. 12. měli někteří studenti 3. a 4. ročníků, včetně nás dvou, příležitost zúčastnit se v rámci semináře ze ZSV přednášky paní Mgr. Radky Prokopcové, advokátky a bývalé studentky našeho gymnázia, která se týkala jejích zkušeností a činnosti v oblasti advokacie. Spolu s ní k nám zavítala i její kolegyně, advokátní koncipientka a také bývalá studentka strakonického gymnázia, Mgr. Monika Kubičková.

Musíme přiznat, že jsme si setkání s nimi velmi užily, neboť se nejednalo o nějakou nudnou přednášku, během které bychom se dozvěděly jen informace o advokacii, které bychom si mohly vyhledat na internetu. Naopak. Bylo to spíše přátelské a skutečně zábavné povídání, kdy nám obě dámy prostřednictvím svých příhod a zkušeností nechaly nakouknout do skutečného světa advokacie. Mohly jsme si vyslechnout různé příběhy, které nasbíraly během své dosavadní kariéry, na kterých nám ukázaly všechny stránky této profese, a to nejen ty kladné, ale i ty záporné. Prozradily nám, jak vypadá život advokáta a jak tato profese ovlivňuje běžný život jedince. Také jsme se dozvěděly jak postupovat při studiu, pokud se rozhodneme pro obor práv. Porovnaly nám i práci advokáta ve velkých firmách a práci advokáta na malém městě, což nám ukázalo, že advokacie je neskutečně pestrý obor. Navíc jsme si vyslechly hned několik příběhů dokazujících, že advokát není jen advokátem, ale v určitých případech také přítelem či zpovědníkem. Ale především nám vysvětlily, že advokacie je, stejně jako jiná zaměstnání, úžasné zaměstnání, ve kterém si však člověk musí najít vlastní cestu. Rozhodně ale zájemce o advokacii nesmí očekávat, že mu práce skončí poté, co odejde z kanceláře. Zároveň by si měl také uvědomit, že v advokacii nejde vždy o spravedlnost a že někdy musí advokát bojovat se svou morálkou, která tíhne ke spravedlnosti, která však v některých případech nemusí být v souladu s právními předpisy.

Tato přednáška nás obohatila neskutečným způsobem, neboť jsme díky ní získaly na advokacii či celkově právo zcela jiný pohled. Je těžké si vybrat zaměstnání, když většinu z nich známe pouze z jedné stránky. A právě proto bychom chtěly paní Mgr. Prokopcové, tak paní Mgr. Kubičkové neskutečně poděkovat za to, že si na nás našly čas a umožnily nám blíže poznat svět advokacie. Moc si ceníme času a zkušeností, o které se s námi obě přednášející podělily.

Autor: Karolína a Kristýna Krejčová
Přečteno: 814x
Vydáno: 2.12.2021Další články v kategorii

Simulace zasedání Rady bezpečnosti
Pražský studentský summit
Beseda prof. Jana Kysely na téma Ústavní vývoj
Michael Hauser a naše doba jako interregnum
Václav Bělohradský k době antropocénu