Beseda prof. Jana Kysely na téma Ústavní vývoj

V pátek 24. března 2023 se studenti 3. a 4. ročníků v rámci seminářů ZSV zúčastnili besedy prof. JUDr. Jana Kysely, Ph.D., DSc., českého ústavního právníka a odborníka v oboru státovědy a politologie. Pan profesor Kysela se zabývá především ústavními systémy a obecnou státovědou. Zároveň působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie. Samotná přednáška se týkala ústavního vývoje České republiky, respektive Československa, avšak zmíněna byla například i ústava Rakouska-Uherska z roku 1867.

Povídání pana profesora Kysely bylo velmi zajímavé, neboť se nás snažil alespoň částečně zasvětit do problematiky vytváření ústav, a to hned z několika různých pohledů. Odhalil nám mnohé aspekty ústav, které se mohou stát problematickými. Jedním z nich je například nebezpečí toho, že jsou ústavy často vytvářeny pro dané politické představitele a ne pro samotný prezidentský post či jiný orgán státní moci, což může například po změně prezidenta způsobit velké problémy. Zároveň nám vysvětlil, jak zmíněné ústavy vypadaly, proč tak vypadaly, co ovlivnilo jejich vznik, i to, jaké byly jejich silné a slabé stránky. Vše bylo samozřejmě spojeno s výkladem politické situace v různých obdobích naší republiky, a proto jsme se nejen dozvěděli něco o samotných ústavách, ale také jsme nakoukli do světa politiky daných období obecně.

Kdybychom to měly shrnout, tak se nám přednáška velmi líbila. Byla opravdu poutavá a obohacující. Navíc jsme si díky ní mohly rozšířit své znalosti v oblasti ústav, což se nám bude jistě hodit nejen při maturitní zkoušce a na vysokých školách, ale i v běžném občanském životě.

Rády bychom proto ještě jednou poděkovaly panu profesorovi Kyselovi za úžasnou přednášku a za to, že si na nás našel čas.

Autor: Karolína a Kristýna Krejčovy, oktáva
Přečteno: 664x
Vydáno: 24.3.2023Další články v kategorii

Přednáška o činnosti Probační a mediační služby
Jak a proč se stát advokátem
Simulace zasedání Rady bezpečnosti
Pražský studentský summit
Michael Hauser a naše doba jako interregnum