Pizza box

My (1.O) jsme v rámci výuky biologie jsme formou skupinové práce probírali téma Savci. Rozdělili jsme se do skupin po čtyřech žácích a naším úkolem bylo vybrat si jeden ze sedmi řádů a následně vytvořit projekt v „otevíratelném boxu (Pizza box).“ Projekt Pizza box měl za cíl nejen zatraktivnit výuku biologie, ale též dát nový život již využité krabici. Při tvorbě boxu jsme mohli použít různé techniky (např. malování, lepení obrázků, využití přírodních materiálů i předmětů denního života), naši tvořivost a vlastní nápady.

Cílem byla nejen výroba boxu, ale i obstarání informací a zajímavostí o daném řádu. Projekt jsme vytvářeli zejména v rámci výuky, ale také o přestávkách. Dalším úkolem byla prezentace, kdy jednotlivé skupiny postupně, podle toho, kdy se řád probíral, sdělovaly získané informace a spolužáci se mohli na box zblízka podívat.

Výsledky naší práce jsme si hodnotili navzájem. Byla to velká zábava, moc jsme si to užili.

Autor: 1.O
Přečteno: 269x
Vydáno: 18.4.2024Další články v kategorii

Ukliďme Česko!
Biologická exkurze Až na dno!
GMO = téma současnosti?
Lékařské sympozium
Exkurze do strakonické nemocnice