Lékařské sympozium

Když přišla paní Polanková do čtvrtých ročníků s nabídkou 6. česko-amerického neurologicko-internistického sympozia, někteří medicínští nadšenci se upsali k účasti. Mezi nimi jsem byla i já. Konalo se ve čtvrtek 12. října 2023 v Rytířském sále strakonického hradu.

Po příchodu jsme si zabrali místa blízko podia a čekali na oficiální zahájení. Akci moderoval primář neurologického oddělení Nemocnice Strakonice MUDr. Pavel Houška a proslov měl i senátor a ředitel naší nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala. Byli jsme svědky skvělých přednášek českých i amerických profesionálů. Mezi prezentujícími byli například Susan Moffatt-Bruce, prezidentka Lahey Hospital v Massachusetts, nebo lékař Michal Vytopil, expert původem z Česka působící též na Lahey Hospital.

Dozvěděli jsme se jak o plánovaných reformách amerického veřejného zdravotnictví, tak o novinkách z oblasti léčení neurologických nemocí. Část přednášek byla v angličtině, tudíž jsme se občas v profesionálním výkladu ztráceli. Avšak ani konverzace zkušených českých lékařů pro nás začátečníky nebyly o moc přehlednější. Přesto jsme zvládli pochytit mnoho zajímavých a do budoucna cenných informací.

Probírána byla témata jako udržování teploty těla pacienta v kómatu po infarktu myokardu, odstranění intracerebrální hemoragie po mrtvici, testování čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí, či operace esenciálního třesu instalováním tělíska, které vydává jemné elektrické výboje do mozku a je jednoduše ovládáno pomocí tabletu či mobilního telefonu. Pro nás dříve neznámé pojmy nám na přednášce byly přiblíženy a vzbudily v nás velký zájem o neurovědy. Jednoznačně nejlepší bylo na celém odpoledni občerstvení v podobě kávy, chlebíčků a koláčků různého druhu a také přístup všech účastníků, kteří si mysleli, že jsme již současní studenti medicíny, tudíž s námi komunikovali neurologickým žargonem a my se cítili jako pyšní medici.

Autor: Anna Šatrová, 8.O
Přečteno: 313x
Vydáno: 12.10.2023Další články v kategorii

Pizza box
Ukliďme Česko!
Biologická exkurze Až na dno!
GMO = téma současnosti?
Exkurze do strakonické nemocnice