Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

4. března 2022 se po dvouleté odmlce konal na našem gymnáziu 58. ročník Chemické olympiády kategorie D určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. V loňském roce vzhledem k pandemické situaci mohla olympiáda probíhat pouze online a soutěžící byli ochuzeni o praktickou laboratorní část. Letos se sešlo 20 účastníků z 8 různých škol strakonického okresu.

Soutěž se jako tradičně skládala ze dvou částí. V teoretické části museli účastníci během 90 minut vyřešit 5 úloh - popsat chemické děje rovnicemi, provést chemický výpočet a předvést i znalosti z anorganické chemie. Druhá část soutěže probíhala v chemické laboratoři. Mladí chemici měli za úkol zjistit během 90 minut obsah CaCO3 v připraveném vzorku. K tomu si museli sestavit patřičnou aparaturu, provést 2 měření a z chemické rovnice provést příslušný výpočet.

Nejlépe si vedli žáci Základní školy Dukelská Strakonice. Ti v soutěžním klání obsadili první čtyři místa. DDM Strakonice připravil pro první tři soutěžící pěkné ceny. Naši školu reprezentovala Ema Remešová z kvarty – ta se umístila s malou ztrátou za žáky ZŠ Dukelská na pátém místě

Zprávu vypracovala D. Míková, garant okresního kola ChO kategorie D

Autor: Ing. Dagmar Míková
Přečteno: 351x
Vydáno: 4.3.2022Další články v kategorii

Chemici ani o prázdninách nezaháleli
Boj o účast na International Chemistry Olympiads
Reportáž z exkurze do Strakonického pivovaru
Krajské kolo chemické olympiády kategorie A v Českých Budějovicích
Beseda na téma Zpracování ropy