Chemici ani o prázdninách nezaháleli

Letní škola chemie pro středoškolské pedagogy

Letos opět po dvou letech covidové přestávky se učitelky chemie Dagmar Míková a Alena Trávníčková zúčastnily Letní školy chemie pro středoškolské pedagogy pořádané Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pod záštitou Unipetrolu. Třídenní konference se konala ve dnech 23. 8. až 25. 8. 2022 v Národní technické knihovně a byla naplněna nejen přednáškami, ale i praktickými cvičeními ve vybraných laboratořích.

Témata konference byla zaměřena na aktuálně diskutovanou problematiku Green deal, elektromobilita, využití biomasy, elektrolýza vody jako zdroje zeleného vodíku. Z Fakulty potravinářské a biochemické technologie a z Fakulty technologie ochrany prostředí přišli přednášející s tématy Reformulace potravin, Antioxidanty – doplňky stravy a hormeze, Monitoring viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jeho potenciální přínosy pro zvládnutí epidemie COVID-19.

Byly to tři plně nabité dny naplněné nejen zajímavými odbornými tématy, ale i osobními přátelskými setkáními středoškolských kolegů. Ti tak získali další náměty k diskusi se svými studenty.

Dagmar Míková a Alena Trávníčková

Běstvina 2022

Běstvina je název letního odborného soustředění studentů se zájmem o chemii nebo biologii. Účast na této akci si každý účastník musí zasloužit a to tak, že se v předchozím roce zapojí do chemické (biologové do biologické) olympiády a umístí se na předních příčkách v krajském kole olympiády. Mně se to podařilo již po třetí a byl jsem zařazen do sekce chemiků.

Soustřední Běstvina trvalo dva týdny od 2. 7. do 16. 7. 2022 a program byl sestaven z přednášek, laboratorních cvičení a zábavných aktivit. Na každý den jsme měli připravený zajímavý program od profesorů vysokých škol a předních českých vědců. Ještě teď rád vzpomínám na zajímavé přednášky z organické či fyzikální chemie. Dokonce tu přednášela i předsedkyně mezinárodní chemické olympiády Petra Ménová. Čeho si také velice vážím, jsou laboratorní práce. V místní laboratoři jsme si vyzkoušeli nejen analytické metody, ale i organické syntézy.

Běstvina je místo, kam se velice rád vracím nejen kvůli vědecké náplni, ale také kvůli skvělým lidem.

Filip Holeček, 6.O

Chemik ze strakonického gymnázia na Mezinárodní chemické olympiádě

Od 9. 8. jsem strávil spolu s dalšími účastníky IChO (Mezinárodní chemické olympiády) příjemných deset dní ve slovenské Báňské Štiavnici. Letošní kolo se bohužel nekonalo prezenčně v Číně, i přesto jsme s místem konání byli nadmíru spokojeni.

Této akci předcházela dlouhá cesta od školních kol přes krajská až po národní, kde byli vybráni nejlepší účastníci, kteří se zúčastnili dvou teoretických týdenních soustředění. Tam se zocelili ve všech disciplínách, které chemie nabízí. Následně bylo 8 nejlepších studentů vysláno na kolo mezinárodní.

V soutěžní den jsme psali pět hodin test, který prověřil naše znalosti jak z organické, tak anorganické a fyzikální chemie. Po testu jsme si mohli vyzkoušet online laboratorní práce, které vytvořili organizátoři v internetovém prostředí.

Celá akce měla bohatý kulturní program. Podnikali jsme dlouhé túry do okolních Štiavnických vrchů s několika vrcholovými prémiemi a navštívili sousední hornické město Báňská Štiavnica, kde jsme zhlédli nejen historické centrum zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO, ale dokonce i zdejší štoly, kde se v dávných dobách těžilo zlato. Na těchto deset dní budu dlouho vzpomínat. Kromě nepřeberného množství zážitků jsem měl možnost setkat se s mnoha příjemnými lidmi, které spojuje vášeň pro chemii.

Jakub Janáč 4.C

Autor: Dagmar Míková a Alena Trávníčková
Přečteno: 209x
Vydáno: 1.9.2022Další články v kategorii

Boj o účast na International Chemistry Olympiads
Reportáž z exkurze do Strakonického pivovaru
Okresní kolo chemické olympiády kategorie D
Krajské kolo chemické olympiády kategorie A v Českých Budějovicích
Beseda na téma Zpracování ropy