Čas a chemie

Dne 18. 5. vyrazili studenti 3. ročníků navštěvující chemický seminář na workshop pro střední školy pojmenovaný Čas a chemie. Tuto akci pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v budově chemického ústavu na Praze 2.

Pod vedením paní učitelky Míkové vyjeli žáci v brzkých ranních hodinách autobusem směr Praha. Zorientovat se v našem hlavním městě a nalézt chemický ústav nečinilo našim gymnazistům žádný problém. Na místo určení dorazili celou hodinu před začátkem akce a měli tak čas důkladně si prohlédnout proslulou interaktivní periodickou tabulku prvků naproti vchodu do chemického ústavu, která byla vytvořena na počest 150. výročí objevení periodického zákona. O tento unikátní exponát se velkým dílem zasloužil mimo jiné syn paní Míkové, která studentům práci svého syna s hrdostí představovala.

Program akce začal v 9:15, všichni účastníci dostali úkol na každém stanovišti zapsat do kartičky písmena a na konci pomocí nich vyluštit tajenku. Zapisování písmen se však zhroutilo již na úvodní prezentaci, kdy studenty nikdo neupozornil, že písmena jsou skryta na některých slidech, tudíž si je nikdo nezapsal. Chybějící písmena byla zjištěna až na konci akce díky organizátorům z posledního stanoviště, kteří o tajence prohlásili, že je příliš těžká a sami by ji nevyluštili. Podaří se to tedy některému z nadějných gymnazistů? Pokud ano, má šanci vyhrát zajímavou cenu, avšak dle slov naší paní učitelky na řešení minulý rok nepřišli.

Výzvu od organizátorů z Přírodovědecké fakulty nakonec dokázali naši gymnazisté vyřešit. Dlouho si lámali hlavu nad tím, jak poskládat oněch devatenáct písmen, nejedna kapka potu byla prolita, nejedna zoufalá slza ukápla, až nakonec studentům s rozluštěním tohoto kódu enigma z ústavu chemie pomohl zástupce ředitele pan Miroslav Žitný. Jen díky němu na naše gymnázium doputovaly dva výherní balíčky obsahující nezbytné věci pro každodenní život chemika. Tímto mu posíláme tisíceré díky.

Úvodní prezentace byla o vzniku a vývoji chemie, žáci se například dověděli, jak dlouho trval nejdelší chemický pokus. Bylo to 5667 dní, během nichž jistý alchymista zahříval rtuť a doufal, že se promění ve zlato. Jak jistě předpokládáte, se rtutí se nic nestalo a alchymista si mohl jen drbat hlavu nad účty za uhlí.

Poté následovala dvě stanoviště v laboratoři, kde studenti pozorovali zajímavé pokusy, objevili moderní metody titrace a naučili se pracovat s automatickou pipetou. Další bádání přerušila obědová pauza. Hladoví chemici vyrazili do menzy, která vypadala jako staré narkomanské doupě, naštěstí bylo zjištěno, že tato jídelna již nefunguje a vedle je zřízena nová, provizorní. Z menzy zpět do chemického ústavu šel každý po své trase, najít tu správnou však nebylo snadné i kvůli velmi podobné budově geologického ústavu v těsné blízkosti. Interaktivní periodická tabulka nakonec sjednotila naši výpravu.

Na předposledním stanovišti byla představena výroba střelného prachu a poslední stanoviště prozradilo studentům, co se děje v ústech po jídle.

Tímto bychom chtěli všichni poděkovat Přírodovědecké fakultě i paní Míkové za možnost zúčastnit se tak zajímavé akce.

Autor: Petr Hečko, 3.B
Přečteno: 836x
Vydáno: 18.5.2023Další články v kategorii

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2
Hodina moderní chemie
Student našeho gymnázia bojuje o postup do mezinárodního kola ChO
Exkurze do Pivovaru Strakonice
Chemická exkurze