ZÁVĚREČNÝ KONCERT SPŘÁTELENÉHO GYMNÁZIA ROBERTA KOCHA DEGGENDORF

Chtěla bych vás informovat o své návštěvě gymnázia Deggendorf, se kterým pojí naše gymnázium přátelství již od roku 1991, během prázdninového měsíce července. V Bavorsku je ale červenec ještě měsícem školním. Z návštěvy jsem si odvezla mnoho krásných dojmů a poučných informací.
Do Bavorska jsem se vydala na pozvání ředitele gymnázia pana Heriberta Strunze a patronky našich přátelských setkání Ingrid Naber na závěrečný školní koncert a na tři náslechové hodiny německého jazyka. Naše bavorské kolegyně a kolegové uzavírali 12. 7. klasifikaci a chystali se posléze na večerní závěrečný koncert. Čilý ruch na chodbách byl od ranních hodin doprovázen zkouškami pěveckých sborů, komorního i velkého, v rozlehlém vestibulu školy, ve kterém se všechny koncerty gymnázia každoročně konají. Připravuje je spolu se studentkami a studenty celkem 7 pedagogů zpěvu a hry na hudební nástroje, kteří současně vedou velký orchestr, smyčcový orchestr, orchestr dechových nástrojů, juniorskou kapelu, velkou kapelu, sbor pro nižší gymnázium, komorní sbor a velký sbor. Již tento výčet jistě napoví, že koncert měl velmi bohatý program počínaje Triumfálním pochodem z opery Aida a konče skladbou „A Million Dreams“ v podání všech mladých umělců a trval více než dvě hodiny.
Gymnázium Roberta Kocha, ač není specifikováno jako gymnázium hudební, holduje mnohým hudebním stylům a touto cestou přispívá k povznášení ducha účinkujících i nás posluchačů. Zástupce gymnázia Klaus Habermeier přivítal ve své úvodní řeči na koncertě nejen bývalé ředitele A. Zieglmeyera a H.-P. Meidingera, ale na dálku velmi srdečně pozdravil i našeho ředitele Mgr. Miroslava Hlavu, jeho manželku Mgr. Annu Hlavovou a ostatní členy našeho pedagogického sboru, kteří se zasloužili o pěstování dobrých česko-bavorských vztahů. Koncert ukončil vřelými slovy také současný ředitel Heribert Strunz, který má i nadále velký zájem o realizaci jednodenních exkurzí a týdenních výměnných pobytů našich studentek a studentů v Deggendorfu. Deggendorfské vedení gymnázia mě nechalo nahlédnout rovněž do přírodovědeckého centra Bayerwald Xperium v městečku Englmar nedaleko Deggendorfu – „světa fenoménů“, které by se našim žákyním a žákům v rámci exkurzí také určitě líbilo.
Deggendorfské kolegyně a kolegy uvítáme ve Strakonicích v sobotu 21. 10. 2023. Na říjnové přátelské setkání našich pedagogických sborů a konverzování v němčině a angličtině se moc těšíme!

Autor: Mag. phil. Lenka Šampalíková
Přečteno: 434x
Vydáno: 11.9.2023Další články v kategorii

Jídelna - konec šk. roku
Picnic a No-Backpack Day
Studenti Gymnázia Strakonice chtějí pomáhat druhým
„CYKLISŤÁK“ – 7.O
„CYKLISŤÁK“ – 3.C