Zahájení školního roku

OPATŘENÍ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Výuka a provoz Gymnázia Strakonice se od 1. září řídí platným zněním Manuálu k provozu škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „Manuál MŠMT“).

Společné zahájení proběhne v úterý 1. 9. od 8:00 na nádvoří školy při dodržení zvýšených hygienických pravidel. Žádáme bývalé studenty, rodiče a další veřejnost, aby se vzhledem k epidemiologickým opatřením slavnostního zahájení letos nezúčastnili. V případě nepřízně počasí půjdou žáci rovnou do svých kmenových učeben. Žáky prvních ročníků a primy si třídní vyučující vyzvednou ve vestibulu školy.

Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, včetně bezkontaktních automatických dávkovačů k dezinfekci rukou umístěných u hlavního vchodu a vchodu do školní jídelny. Všem žákům i zaměstnancům se nařizuje dodržování zvýšených hygienických opatření.

Upozorňujeme, že v případě projevů příznaků infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán. Pokud dojde k projevu příznaků teprve během vyučování, bude škola postupovat dle Manuálu MŠMT (okamžité použití roušky, přesun žáka do izolované místnosti, kontaktování zákonného zástupce a vyzvednutí žáka ze školy; podrobněji viz Manuál MŠMT).

Věnujte zvýšenou pozornost elektronické nástěnce na webu školy (sekce „studenti a rodiče/nástěnka“), fyzické hlavní nástěnce ve vestibulu školy, pokynům třídních a dalších vyučujících i zaměstnanců školy.

V případě potřeby distanční výuky využije škola aplikaci Google Classroom (přístupy pro studenty prvních ročníků a primy budou zavedeny po začátku šk. roku)

Odkaz na Manuál MŠMT: 

Odkaz: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
Přečteno: 3411x
Vydáno: 1.9.2020

Další články v kategorii

Oslavy 100l gymnázia odloženy
Ples odložen na březen 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Třídní schůzky na dálku
Vědecké stáže pro talentované žáky