TalentAkademie jihočeských nadějí

Ve dnech 4. – 6. listopadu jsme se zúčastnily 3. ročníku TalentAkademie v Českých Budějovicích, zaměřeného na medicínu. Tento vzdělávací program byl určen pro 36 studentů ze všech gymnázií v Jihočeském kraji.

V pondělí ráno po ubytování v hotelu Budweis začal náš odborný program. Odpoledne jsme navštívili nemocnici v Českých Budějovicích, kde nás pan ředitel Michal Šnorek provedl několika odděleními, viděli jsme místní hyperbarickou komoru a na simulátoru jsme si vyzkoušeli operaci pomocí robota. Poté jsme vyslechli velmi inspirativní přednášku profesora Lischkeho, který je českou špičkou v transplantaci plic. Večer proběhlo slavnostní zahájení, na které byli pozvaní i ředitelé jednotlivých gymnázií, rodiče studentů a někteří z přednášejících. Hlavním hostem byl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Nejprve nám řekl několik vět o možnostech studia na UK, ovšem jeho následnou přednášku z biochemie bylo pro většinu publika po náročném dni již těžké vstřebat. Den jsme zakončili slavnostním rautem.

Druhý den jsme se hned ráno rozdělili do dvou skupin. Jedna se vydala na exkurzi do strakonické nemocnice, druhá do písecké. Naše skupina navštívila řadu oddělení, nejvíce nás zaujalo ARO a gastroenterologie, kde nám pan primář Horný ukázal svůj operační sál, následně pro nás s kolegyní a sestřičkou připravili simulaci gastroskopie a my jsme si mohli vyzkoušet manipulaci s opravdovým endoskopem. Po návratu do hotelu jsme absolvovali besedu s ředitelem Integrované záchranné služby Markem Slabým a následovaly přednášky na téma kardiologie a kardiochirurgie. Po večeři na nás čekal speciální host, olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Ve středu jsme si poslechli ještě tři přednášky: z ortopedie, anesteziologie a intenzivní medicíny, o níž jsme se dozvěděli, že se jedná o nepostradatelný, ale velmi náročný obor, a z radiologie. Po obědě jsme dostali certifikát o účasti na TalentAkademii, rozloučili jsme se a vyrazili jsme domů.

Jsme moc rády, že jsme byly vybrány, protože jsme díky tomuto programu navštívily místa, kam bychom se jinak neměly možnost podívat, vyzkoušely si některé lékařské přístroje, mohly jsme mluvit s významnými osobnostmi z pole medicíny a v neposlední řadě jsme se seznámily s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy a cíle.

Klára Bačová (6.O), Kamila Homolová (4.B)

Autor: K.Bačová, K. Homolová
Přečteno: 1459x
Vydáno: 7.11.2019Další články v kategorii

Reprezentační ples Gymnázia Strakonice
Zlatá z házené, stříbrná z florbalu
Studentský parlament VII
Chlast je droga – beseda s Petrem Harazinem
Valentýn s Grafomanem