Studentský parlament IV

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu (SP) ze dne 15. 11. 2023

Celkem bylo přítomno osmnáct zástupců tříd ze čtyřiceti. Docházka zástupců jednotlivých tříd:

Sekunda: zastoupena oběma zástupci

Tercie: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

Kvarta: zastoupena oběma zástupci

Kvinta: oba zástupci nepřítomni z důvodu třídní exkurze

Sexta: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

Septima: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

Oktáva: oba zástupci nepřítomni

2.A: oba zástupci nepřítomni

2.B: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

2.C: zastoupena oběma zástupci

3.A: zastoupena oběma zástupci

3.B: zastoupena oběma zástupci

3.C: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

4.A: zastoupena oběma zástupci

4.B: jeden zástupce se omluvil, druhý zástupce přítomen

4.C: oba zástupci nepřítomni

Program zasedání:

Shrnutí zasedání Jihočeského studentského parlamentu (JSP) a následná diskuze na toto téma.

Volba delegátů na příští zasedání JSP, které se koná 27.11. 2023.

Zvolení zástupci:

- do osmnácti let: Jan Vojta

- nad osmnáct let: Marek Turčák

Předložení návrhů tříd, jež nedostaly možnost předložit své návrhy na minulém zasedání SP:

3.B: Podpoření návrhu na navýšení tolerované absence ze současných patnácti na dvacet procent

3.C: Rozšíření seznamu děl k maturitě - diskuse - závěr diskuse: Příští rok má být seznam děl obměněn, ne však rozšířen.

Projednávání návrhů z minulého zasedání SP:

Návrh na tématické dny např. Halloween, Suit up day, No backpack day, zopakování Wellbeing day - diskuse

V diskusi se projednávala forma a přínos těchto tematických dnů (např. přínosem Suit up day může být rozšíření povědomí o etiketě mezi studenty.)

Znovuprojednání návrhu na navýšení tolerované absence - úprava formulace pro lepší pochopení a přehlednost návrhu; nutné je uvedení příkladů gymnázií s tolerovanou hranicí absence vyšší než patnáct procent.

Prezentace grafických návrhů na výzdobu chodeb pavilonů U1 a U2.

Prezentace návrhů venkovních úprav- zastřešení a odclonění jednoho atria; venkovní amfiteátr v zadní části nádvoří gymnázia.

 

Závěr zasedání SP: Stanoven termín příštího zasedání SP = 6.12. 2023

Zapsal: Jan Vojta (7.O)

Přečteno: 135x
Vydáno: 15.11.2023

Další články v kategorii

Dny otevřených dveří
Informace o II. lyžařském kurzu
Třídní schůzky
Moderní volnočasová kolekce GYMSTR
Stávka - provozní informace