Rotační výuka od 17. 5.

Vzhledem k aktuálním opatřením a situaci v Jihočeském kraji, který se dosud nevejde do režimu „bez rotace“, bude výuka v následujícím týdnu organizována takto:

Třídy TERCIE a KVARTA prezenčně ve škole v týdnu 17. až 21. 5.; žáci mají automaticky přihlášené obědy.

Třídy PRIMA a SEKUNDA pokračují v týdnu 17. až 21. 5 v distanční výuce (obědy automaticky odhlášeny).

Ostatní ročníky gymnázia nadále pokračují pouze v distanční výuce.

VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ

  1. proběhne v pondělí 17. 5. ve školním klubu – žáci budou rozděleni do skupin k otestování a vyčkají 15 minut na nádvoří školy na výsledek antigenního testu. Žáci se na nádvoří školy dostaví takto: 7:15 místní (bydliště ve Strakonicích); dojíždějící podle spoje od 7:15.
  2. proběhne ve čtvrtek 20. 5. za stejných podmínek

Bez testu nelze umožnit žákům vstup do budovy školy. V případě odmítnutí testování (nebo jeho nahrazení platným způsobem – viz níže) škola nemůže umožnit vstup žáka do budovy školy a není povinna zajistit distanční výuku (vznikne režim absence).

Škola použije k otestování testovací sady dodané zřizovatelem (JČ kraj), a to „SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit“ (žák si tyčinkou provede výtěr nosu, vzorek se zasune do obálky, zakápne roztokem, hygienicky uzavře a vyhodnotí).

*Žák si může přinést vlastní testovací sadu a otestování provede společně s ostatními a pod dozorem. Podmínkou je schválení /certifikace testovací sady Min. zdravotnictví ČR (viz www.mzcr.cz)

V případě pozitivního výsledku škola neumožní vstup žáka do prezenční výuky, dle platných opatření kontaktuje zákonné zástupce a žák vyčká v určeném prostoru (místnosti) na vyzvednutí.

V případě pozdního příchodu do školy (jen mimořádné a odůvodněné případy) žák zazvoní na kancelář školy a absolvuje test dle instrukcí.

Vstupní testování lze nahradit pouze těmito způsoby:

Žádáme rodiče, aby v případě jakýchkoli zdravotních příznaků respiračního onemocnění (včetně nevolnosti) ponechali dítě doma.

Prezenční výuka bude probíhat v rouškách nebo v respirátorech a za dodržení všech platných hygienických pravidel (viz nástěnka školy). Třídy v prezenční výuce budou separovány na vybraných patrech (podlažích) školy. Tělesná výuka bude probíhat pouze venku. Hudební výchova bez zpěvu (pouze teorie).

Všichni žáci ročníků v prezenční výuce v daném týdnu mají automaticky přihlášené obědy. Prosíme o kontrolu a případné odhlášení (kontaktovat vedoucí šk. jídelny telefonicky: 383 334 473 nebo 731 174 942).

Škola může na požádání (v kanceláři) vydat žákovi potvrzení o negativním testu pro potřeby ZUŠ.

Přečteno: 867x
Vydáno: 17.5.2021

Další články v kategorii

„CYKLISŤÁK“ – 3.C
„CYKLISŤÁK“ – 7.O
Maturitní zkoušky 2024
Klub anglického divadla přijímá nové členy
Ředitelské volno 9. a 10. 5.