Osvěta o sběru olejů se dostala až do Šmidingerovy knihovny

Jak už je známo, na gymnáziu nejsme k životnímu prostředí lhostejní. Ačkoli jsme se nezúčastnili žádné ze stávek pro klima, panuje zde poměrně rozsáhlá osvěta – ať v podobě Ekotýmu (potažmo jejich nástěnky s výzvami) nebo v boji za sběr olejů, který se ozývá z chemicky zaměřenějších řad. A právě s problematikou třídění (respektive netřídění) olejů se nově mohou seznámit i čtenáři Šmidingerovy knihovny, která poskytla prostory k vyvěšení zdařilých informačních tabulí.

Můžete si zde přečíst důvtipné slogany, seznam sběrných míst ve Strakonicích nebo odborné vyjádření Ing. Luďka Míky, zaměstnance TS Strakonice, Provozu vodohospodářství – to z toho důvodu, že nerecyklovaný olej nadělá nejvíce paseky právě v kanalizacích a čističkách odpadních vod, a to v podobě tukových koulí a špuntů, jež se postupně usazují v potrubí a přispívají k jeho ucpávání. Naopak správně vytříděný tuk se ve speciálních odpadových linkách zahřeje, zbaví nečistot a používá dále – často na výrobu methylesteru, který se přidává do nafty.

Tyto methylestery se v jiných případech vyrábí z řepky olejky, o jejíž problematice ví díky médiím téměř každý. Kéž by takový ohlas vzbudil právě i sběr olejů. Skupina gymnaziálních ekologů pod vedením Ing. Dagmar Míkové a RNDr. Aleny Trávníčkové k tomu svým dílem už přispěla.

Autor: Zuzana Vodáková
Přečteno: 575x
Vydáno: 20.2.2020Další články v kategorii

100 LET GYMNÁZIA STRAKONICE (1920-2020)
Rotační výuka od 17. 5.
Moderní volnočasová kolekce GYMSTR
Výlohy ve Strakonicích ožily uměním
Ohlédnutí za „májovým ošplouchnutím“