Nařizujeme ROUŠKY a další opatření

DŮLEŽITÉ: OD PÁTKU 4. 9. NAŘIZUJE ŘEDITEL ŠKOLY VŠEM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY. 

VŠICHNI ŽÁCI PŘI VSTUPU DO ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY POVINNĚ POUŽIJÍ DEZINFEKCI RUKOU.

ROUŠKY SI ŽÁCI A STUDENTI PONECHAJÍ TAKÉ VE SMÍŠENÝCH SKUPINÁCH (semináře, volitelné předměty, konverzace atd.). Zasedací pořádek v učebně v případě smíšené skupiny zachová maximální rozestupy. Roušky bude možno na pokyn vyučujícího odložit pouze v rámci jedné stejné třídy či její poloviny (skupiny ČJ, M, AJ, N).

Veškerý další postup školy se řídí pokyny Krajské hygienické stanice a metodickým návodem MŠMT (ze 4. 9. 2020) týkajícím se karanténních opatření ve školách - zde:

Přečteno: 1055x
Vydáno: 3.9.2020

Další články v kategorii

Oslavy 100l gymnázia odloženy
Ples odložen na březen 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Třídní schůzky na dálku
Vědecké stáže pro talentované žáky