NAŘÍZENY ROUŠKY ve výuce

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje.

Ve školní jídelně žáci odloží roušku pouze po dobu jídla (na klín, do kapsy či do vhodného pouzdra). ROUŠKY V JÍDELNĚ NELZE ODKLÁDAT NA STŮL ANI NA JÍDELNÍ TÁC. 

Text Mimořádného opatření Min. zdravotnictví zde:

Přečteno: 162x
Vydáno: 18.9.2020

Další články v kategorii

Oslavy 100l gymnázia odloženy
Ples odložen na březen 2021
DISTANČNÍ VÝUKA
Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj
Výuka od 12. 10. 2020