NAŘÍZENY ROUŠKY ve výuce

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje.

Ve školní jídelně žáci odloží roušku pouze po dobu jídla (na klín, do kapsy či do vhodného pouzdra). ROUŠKY V JÍDELNĚ NELZE ODKLÁDAT NA STŮL ANI NA JÍDELNÍ TÁC. 

Text Mimořádného opatření Min. zdravotnictví zde:

Přečteno: 882x
Vydáno: 18.9.2020

Další články v kategorii

„CYKLISŤÁK“ – 3.C
„CYKLISŤÁK“ – 7.O
Maturitní zkoušky 2024
Klub anglického divadla přijímá nové členy
Ředitelské volno 9. a 10. 5.