KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUSKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 31.03.2022 se naši studenti zúčastnili krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce, která se konala na půdě Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naši studenti si měli možnost vyzkoušet porozumění textům čtených profesorkami Katedry slovanských jazyků a literatur a konverzovat s nimi poté na dané téma. Našim studentům se dostalo velké chvály – udělení čestného uznání Marii Radové (7.O) a Jakubovi Wolfschlägerovi (7.O) v kategorii SŠ II i diplomu za 2. místo Simoně Smržové (2.B) v kategorii SŠ I, která se na základě výsledku přihlásila do ústředního kola této konverzační soutěže konajícího se v Praze. Studenti obdrželi drobné dárky i poukaz na výběr knihy.

Dle informací předsedkyně poroty PhDr. Marty Vágnerové se letos bude konat také Festival ARS POETICA – Puškinův památník 2022 (56. ročník), jehož cílem je prostřednictvím uměleckého přednesu studentů přispívat k poznávání kultury a umění, přispívat k vzájemnému seznamování a navazování přátelství mladých lidí.

Vedení katedry Pedagogické fakulty JU vyjádřilo velké poděkování všem ředitelům škol za jejich podporu studentům. Za studenty bych i já chtěla poděkovat paní kolegyni Mgr. Anně Hlavové, která studenty na tuto konverzační soutěž připravila a po dlouhé roky motivovala.

Kéž na Zemi šíříme pouze dobré myšlenky vycházející ze srdce nejen v našem rodném jazyce, nýbrž i díky jazykům cizím!

Autor: Mag.phil. Lenka Šampalíková
Přečteno: 614x
Vydáno: 31.3.2022

Další články v kategorii

Úřední hodiny o prázdninách 2024
Závěr školního roku 2023/2024
SPORTOVNÍ SEMINÁŘ
Obal ročenky 2023/24
Jídelna - konec šk. roku