Fokus Václava Moravce s našimi studenty

"Chudá bohatá planeta" bylo téma lednového dílu pořadu Fokus Václava Moravce, do jehož přímého přenosu byli díky účasti ve vzdělávacím projektu "Talent-Akademie - Jihočeské naděje" pozváni také zástupci studentů našeho gymnázia. Hosty pořadu byli evangelický farář Miloš Rejchrt, lékařka Kristina Höschlová, ekonomové Filip Matějka a Zuzana Šmídová, rostlinný genetik Jaroslav Doležel a polární ekoložka Marie Šabacká. Z jejich diskuse s Václavem Moravcem, kterou ještě obohacovaly vložené spoty s přehledy ekonomických, ekologických a sociologických dat, vyplynulo, že propojený svět musí mít přirozený zájem na tom, aby se rozdíly v bohatství mezi státy, sociálními vrstvami jejich obyvatel či celými geo-politickými oblastmi snižovaly. Jinak budeme nadále čelit migračním vlnám, nestabilitě regionů zmítaných válkou či jiným humanitárním krizím. Z filosofické oblasti mi utkvěla slova pana Miloše Rejchrta - volně parafrázuji: "Bohatství by mělo být zvládnuté. Existuje celá řada velmi bohatých lidí, kteří využívají osobní jmění k filantropii a přispívají značnou částí (někdy i více než polovinou) na dobročinné účely. Zároveň však existují lidé, jimž se osobní bohatství stane prostředkem k budování moci... Takové bohatství už zvládnuté není a společnost může poškodit."

Co nejvíce zaujalo naše studenty:

"Pro mě osobně byla nejzajímavější druhá část pořadu, kde Václav Moravec hostil dvojici ekonomů - Filipa Matějku z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Zuzanu Šmídovou z OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). V minulosti už jsem se v rámci EYP věnoval problematice nerovnosti přístupu k příležitostem na základě socio-ekonomického pozadí. Studie OECD jsme velmi často citovali, a tak bylo velmi obohacující slyšet naživo někoho přímo z této organizace. Řeč byla mimo jiné i o alternativních způsobech měření blahobytu (nástupci v současné době široce používaného HDP), na kterých v OECD pracují. Velmi mě také zaujala část, kde pan ekonom Matějka vysvětloval, proč je demokracie základním kamenem dlouhodobé prosperity a spokojenosti obyvatel." Adam Palivec, 8.O.

"Jako první se mi vybaví příběh paní doktorky Höschlové o tom, jak se vlastně nijak neliší záchrana někoho, kdo žije v chatrči nebo nějakého miliardáře u soukromého bazénu. Vlastně tak pěkně vyjádřila, že v takových věcech jako je bolest, neštěstí nebo utrpení, jsme si jako lidé všichni rovni a všichni si také zasloužíme stejnou pomoc a základní péči. Další moc pěkná myšlenka  byla od pana ekonoma Matějky, kdy přirovnával demokracii ke společenství vlastníků bytů v paneláku. Myslím, že je toto přirovnání aktuální, protože stále častěji čtu o rozdělené české společnosti a jak on sám říkal, čím více je společnost rozdělená, tím hůř může dojít k nějakému kompromisu. Na druhou stranu díky takovému společnému rozhodování není možné udělat osudovou chybu, a proto je třeba za demokracii bojovat a o kompromisy se snažit. A nakonec jsem si zapamatovala slova pana faráře Rejchrta, kdy říkal, že pokud čteme nebo jiným způsobem přijímáme nové informace a myšlenky, můžeme tak vždy jen zbohatnout." Kamila Homolová, 4.B.

Záznam pořadu si můžete pustit z online archivu České televize:

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/220411030530001
Autor: M. Žitný
Přečteno: 1016x
Vydáno: 14.1.2020Další články v kategorii

Oslavy 100l gymnázia odloženy
PLES ZRUŠEN
Úřední hodiny do 1. března
Studenti Gymnázia Strakonice se potkají se svými učiteli
Šk. jídelna mimo provoz