Exkurze do archivu

Výuku dějepisu v prvním ročníku a kvintě jsme obohatili exkurzí do místního Státního okresního archivu Strakonice. Velmi zajímavou prohlídku pro nás s kolegy archiváři připravil kamarád, kolega z vysoké školy i absolvent našeho gymnázia Mgr. Libor Staněk, Ph.D., který nám ukázal typy písemných pramenů od středověkých listin, přes pamětní knihy, letáky, noviny až k písemnostem z 20. století, vč. např. nejstarších ročenek a kronik našeho gymnázia. Viděli jsme badatelnu, konzervátorské dílny, depozitáře i zacházení se skvělou a volně přístupnou aplikací - digitálním archivem, kudy se dostanete k digitalizovaným obecním kronikám, matrikám či staršímu sčítání lidu. 

Z reportáží studentů:

Viděli jsme staré fotografie Gymnázia, listiny i knihy a dozvěděli jsem se, co se děje v archivu. Archiv se tedy stará o různé, zajímavé a významné dokumenty a snaží se o jejich uložení. Stav uložených listin, knih a fotografii se nesmí zhoršit, případně se může zlepšit. Archiv má konzervátorskou a restaurátorskou dílnu. Je to také živá instituce, kam proudí nové a nové písemnosti od mnoha původců - z měst, škol atd. A jeho úkolem je uchovávat a zpřístupnit informace pro současné a budoucí potřeby společnosti.
Zajímavostí pro mne byly opravy starých a poškozených knižních vazeb. A zhotovení ručních vazeb knih s technologii potisku desek. Také jsme se dozvěděli, že díky digitálnímu archivu mohu najít své předky. Digitální archiv je způsobem, jak bezpečně uložit cenné archiválie - zabrání jejich poškození nebo krádeži a je také volně přístupný. Viděli jsme ukázku, jak se v prostředí digitální badatelny zorientovat.
V budově archivu jsme strávili téměř 2 hodiny. Většině se zkušenost líbila. Přivedla nás k otázce, zda bychom chtěli být v budoucnu archiváři. Já osobně si toto povolání nedovedu představit, protože bych raději byla ilustrátorkou nových knih. Exkurze mě zaujala a snad se mezi studenty našeho gymnázia najde v budoucnu někdo, kdo by tuto práci chtěl dělat a vystudoval by historii a archivnictví na univerzitě. 

Diana Žahourová, kvinta.

Do archivu jsme vyrazili, abychom si ukázali co je to vůbec archiv, co všechno tam je a co obsahuje práce archiváře. Archiváři musí uchovávat a ochraňovat staré vzácné listiny. Starají se, aby nebyly zničeny a uvádějí je do co nejlepšího stavu, jak dokážou. V archivech jsou ukládány tzv. archiválie. To jsou všechny listiny, rukopisy, tisky, mapy, kresby… Archiválie jsou ukládány do depozitáře, kde je udržována stálá teplota. Dále je zde badatelna, která je dostupná pro veřejnost. Je to místnost kde si „badatelé“ půjčují a čtou archiválie.
Abychom se mohli stát archivářem musíme mít dokončenou alespoň střední archivní školu, nebo vysokou školu. Nejsou jen fyzické archivy v určitých městech, ale několik krajů má i digitální podobu archivu. Tam můžeme najít také různé listiny, sčítání lidu, knihy, časopisy,… Na webových stránkách je vše přehledné a každý si dokáže najít to, co potřebuje.

Tomáš Fišer, kvinta.

Archiv byl nejdříve na Strakonickém hradě, kde ale nebyly nejlspší podmínky. Dále se přestěhoval na Střelu, kde to také nebylo vyhovující, a tak se v roce 1997 postavil státní okresní archiv ve Strakonicích.
Tomáš Poklop, kvinta

Autor: M. Žitný
Přečteno: 636x
Vydáno: 19.10.2021Další články v kategorii

Dějepis v praxi
Návštěva Státního okresního archivu ve Strakonicích
Dva dějepisné úspěchy v republice
Reformace a protireformace
3 x krajské vítězství dějepisu