Exkurze dějepisného semináře

Ve čtvrtek 2. prosince se skupina prozelytů historické vědy vydala poledním autobusem do města růží, aby využila schopností tamní ostřílené průvodkyně a zároveň gymnaziální studentky Karolíny Bláhové a prošla si prohlídkovou část blatenského zámku. Dozvěděli jsme se vše od nejstarších zmínek o osídlení Blatné přes měnící se majitele a vzhled „blatného hradu“ a vodního zámku až po současnost, kdy se vrátil do rukou posledních vlastníků Hildprandtů    z Ottenhausenu, kteří byli pány od roku 1798 a restituovali jej roku 1992. Zasloužili si to, protože rod se stal českou patriotickou šlechtou a jeho členové Bedřich, Jindřich, Karel a Robert signovali Deklaraci zástupců české šlechty na obranu československého státu v letech 1938 a 1939.

Zámek je známý rovněž z filmů, například Podskalského Bílé paní či Zemanovy Šíleně smutné princezny. Zaujala nás zejména bohatá sbírka trofejí, svědčících o lovecké vášni Ferdinanda Karla Hildprandta, který u sebe hostil i Ferdinanda d´Este. Kdo ví, jakou moc mají pověry, ale arcivévoda tu skolil bílého jelena, což pochopitelně přináší neštěstí.

A protože 2. prosince je také datum, kdy se roku 1805 odehrála významná historická událost zvaná bitva tří císařů, mohli jsme si ji připomenout prostřednictvím jednoho z blatenských portrétů, obrazu Napoleona Bonaparta.

Autor: Mgr. Miroslav Hruška
Přečteno: 811x
Vydáno: 2.12.2021Další články v kategorii

Jídelna - konec šk. roku
Picnic a No-Backpack Day
Studenti Gymnázia Strakonice chtějí pomáhat druhým
„CYKLISŤÁK“ – 7.O
„CYKLISŤÁK“ – 3.C